2-3 Student-Assistenten

29 October 2021 - 11:43

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) doet geavanceerd onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen op mondiale schaal en verzamelt daartoe gegevens die ook ter beschikking worden gesteld aan andere onderzoekers.

Het IISG werkt samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Meertens Instituut in het KNAW Humanities Cluster waarin hoogstaand geesteswetenschappelijk onderzoek wordt verricht met toepassing van geavanceerde en digitale methoden.

Voor onderzoek naar de recente geschiedenis van werk en vakbondsarchieven zoeken wij:

2-3 Student-Assistenten
         (0,2-0,4 fte)

Algemene beschrijving:
De werkzaamheden zijn onderdeel van lopend onderzoek naar de recente geschiedenis van werk, werkvloerverhoudingen en organisatie van werkenden in Nederland. Het doel van dit project is een gerichte steekproef van vakbondsarchieven. De studentassistenten leggen datasets aan op basis van bedrijfsdossiers.

Dit ga je doen:
De studentassistenten zullen vooral werken aan de verwerking van onderzoeksgegevens uit vakbondsarchieven (met name FNV-archieven). De werkzaamheden zijn gedeeltelijk individueel, maar vinden in teamverband plaats. Beschikbaarheid op een gezamenlijke projectwerkdag op het IISG is daarom gewenst.

Dit verwachten we van jou :

  • Een inschrijving voor een BA of (Research) Master Geschiedenis of andere relevante studierichting;
  • Kennis van Nederlands;
  • Relevante onderzoeksvaardigheden;
  • Een actieve en zelfstandige werkhouding;
  • Een zorgvuldige en secure werkwijze;
  • Affiniteit met de thematiek (geschiedenis van vakbonden, sociale bewegingen, globalisering, flexibilisering, enz.);
  • Voldoende flexibel om (in overleg) te komen tot een vaste gezamenlijke werkdag.

In ruil daarvoor bieden wij:
De aanstelling bij de KNAW is voor de duur van een jaar, de beoogde startdatum is 1 februari 2022. Het salaris bedraagt, afhankelijk van de fase waarin de student binnen de opleiding zich bevindt of het aantal behaalde studiepunten, € 2.310,-- en loopt op tot € 2.502,-- (schaal SA CAO-Nederlandse Universiteiten) bij een fulltime-aanstelling. De KNAW biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling, 6 weken vakantie op jaarbasis en de mogelijkheid om verlofdagen te kopen/verkopen. Een flexibele invulling van de werktijden behoort tot de mogelijkheden (uiteraard wanneer de werkzaamheden dat toelaten).

Waarom werken bij het KNAW Humanities Cluster?
Het KNAW Humanities Cluster is een samenwerkingsverband van drie instituten van de KNAW waarin geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, etnologie, letterkunde, taalkunde) wordt verricht met toepassing van geavanceerde methoden, waarbij informatica een belangrijke rol speelt.
Het KNAW Humanities Cluster omvat het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Huygens Instituut voor en het Meertens Instituut. Zij delen één bedrijfsbureau, dat de bedrijfsvoering van het KNAW Humanities Cluster als geheel en van de drie afzonderlijke instituten verzorgt en ondersteunt. Daarnaast delen zij ook een afdeling Digitale Infrastructuur.

Reactie:
Je kunt je sollicitatie inclusief een motivatiebrief, curriculum vitae vóór 1 december 2021 via e-mail sollicitaties@bb.huc.knaw.nl t.a.v. Busra Saglam, afdeling Personeel & Organisatie.
Voor meer informatie over de vacature en het project kun je contact opnemen met bij Rosa Kösters (PhD Researcher) en/of Matthias van Rossum (Senior Researcher), e-mail: rosa.kosters@iisg.nl, mvr@iisg.nl.
Meer informatie over het IISG kun je vinden op iisg.amsterdam en meer informatie over het HuC kun je vinden op https://huc.knaw.nl/.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 14 december 2021.

Wij streven naar een diverse en inclusieve werkomgeving voor iedereen die bij ons werkt, zonder onderscheid naar leeftijd, geslacht, seksualiteit, huidskleur, religie of culturele achtergrond. Wij hechten veel belang aan een gebalanceerde samenstelling van ons personeelsbestand. Met deze doelstelling houden wij rekening bij de selectie.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.