Student assistent

19 June 2020 - 12:28

Voor het NWO project: (Re)counting the Uncounted. Replication and Contextualisation of Dutch and Belgian Premodern Population Estimates (1350-1800), zoeken wij een:

Student Assistent
(0,2 fte)

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) doet geavanceerd onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen op mondiale schaal en verzamelt daartoe gegevens die ook ter beschikking worden gesteld aan andere onderzoekers.
Het IISG werkt samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Meertens Instituut in het KNAW Humanities Cluster waarin hoogstaand geesteswetenschappelijk onderzoek wordt verricht met toepassing van geavanceerde en digitale methoden.

Het project heeft tot doel de bevolkingsschattingen van vier van de meest gebruikte en meest recente studies naar de bevolking van Nederland en België in de periode voor 1800 te repliceren.  Hiervoor wordt data verzameld uit de oorspronkelijke bronnen (haard-, huizen-, en bevolkingstellingen) die ten grondslag liggen aan deze schattingen. Deze tellingen worden gecontextualiseerd en met behulp van digitale GIS-kaarten nauwkeurig geografisch gedefinieerd.

Functie-informatie
Binnen het project worden student assistenten aangesteld ter ondersteuning van de invoer van data op basis van het (gedigitaliseerde) bronnenmateriaal en voor het verzamelen van contextuele informatie over de tellingen.

De hierboven geadverteerde student assistent is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van verschillende uitgangspunten van bestaande premoderne bevolkingsschattingen (zoals coëfficiënten voor huishoudensgrootte), zowel in de vier te repliceren studies als in aanverwante historisch-demografische literatuur. Dit zal gebeuren op basis van literatuuronderzoek.

De werkzaamheden zijn individueel, maar vinden in teamverband plaats. Beschikbaarheid op een gezamenlijke projectwerkdag op het IISG is daarom gewenst.

Functie-eisen:
-    Een inschrijving voor een BA of (Research) Master Geschiedenis of (Historische) Demografie;
-    Kennis van Nederlands en Engels, en bij voorkeur Frans (leesvaardig);
-    Een zorgvuldige en secure werkwijze; en
-    Een communicatieve en zelfstandige werkhouding; en
-    Voldoende flexibel om (in overleg) te komen tot een vaste gezamenlijke werkdag.

Het strekt tot aanbeveling indien de kandidaat:
-    Kennis heeft van een andere moderne taal, zoals Duits;
-    Kennis van, of ervaring heeft met, de aanleg van datasets;
-    Kennis van, of ervaring heeft met, historisch demografisch onderzoek of met onderzoek naar premoderne gewestelijke financiën;
-    Affiniteit heeft met (aspecten van) het onderwerp – gedacht kan worden aan de sociaaleconomische geschiedenis van de middeleeuwse of vroegmoderne Nederlanden, historische demografie, historische (bevolkings)geografie.

Salaris en aanstelling:
Het dienstverband bij het IISG is voor de duur van een jaar, de beoogde startdatum is 1 september 2020. Het salaris bedraagt, afhankelijk van relevante werkervaring, €2.110 – €2.462 op basis van een 38-urige werkweek (functietype: SA; cao-NU). Het IISG biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling en 6 weken vakantie op jaarbasis.

Reactie:
Je kunt je sollicitatie (brief met CV) tot 5 juli 2020 sturen naar het e-mail adres: saiisg@bb.huc.knaw.nl ter attentie van Denise van der Werf (junior P&O Adviseur), bij het onderwerp vermelden: Student Assistent. Informatie is verkrijgbaar bij Rombert Stapel (projectleider), e-mail: rombert.stapel@iisg.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden als de situatie het toelaat plaats op het IISG in de week van 20 juli.

Meer informatie over het IISG vind je op iisg.amsterdam.

Wij streven ernaar dat ons personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht en culturele achtergrond de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als kandidaten solliciteren die de diversiteit van de KNAW Instituten kunnen vergroten.