Digital Workflows Blog

Het IISG is voortdurend bezig zijn infrastructuur voor collecties en data te ontwikkelen. Het gaat om het verbeteren van de systemen en processen voor verwerving, opslag, verwerking en toegang.

Omdat we dat doen in wisselwerking met voortdurend veranderende maatschappelijk en technische ontwikkelingen, zal de infrastructuur nooit 'af' zijn. Op deze pagina's willen we berichten over de mijlpalen die we behalen.

IISH Collections | Digital | ArchiveMatica - Photo by ArchiveMatica

Digital Workflows Blog