Sociale ongelijkheid: wat heeft arbeid ermee te maken?

16 October 2019 - 20:53

Sinds de publicatie van Piketty's Capital in the twenty-first century in 2014 is sociale ongelijkheid het gesprek van de dag  geworden. Hoewel het terrein als zodanig niet nieuw is, met het voortschrijdende proces van globalisering en de opkomst van populistische politieke bewegingen, is het onderwerp wel actueler geworden. Het werk van Piketty is interessant, maar ook in dat van anderen experts, zoals Branko Milanovic, Walter Scheidel en Bas van Bavel, speelt de geschiedenis een prominente rol.

Publiekslezing
Op donderdag 21 november organiseert het IISG een publiekslezing over sociale ongelijkheid. We zijn erg blij dat we Scheidel en Milanovic bereid hebben gevonden om mee te werken aan deze avond. Zij zullen beiden een korte lezing geven. Daarnaast zullen ook Peer Vries, fellow van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, en Jutta Bolt, universitair docent Economische Geschiedenis en Ontwikkelingseconomie, een bijdrage leveren. De avond wordt geleid door journaliste Hella Hueck. 

Deelname is gratis, maar stuur een e-mail naar Jacqueline Rutte om u aan te melden voor het evenement.

public lecture focusing on social inequality
mSeattle (Flickr)

Het belang van de organisatie van arbeid voor de verdeling van welvaart, inkomen en sociale kansen

Hoewel de duur van hun langetermijnanalyses verschilt, zijn ze allemaal bedoeld om kantelpunten in de toename of afname van de sociale ongelijkheid te verklaren. Een element dat in deze grotendeels economische (en deels demografische) studies echter nog relatief onderbelicht blijft, is het belang van de organisatie van arbeid voor de verdeling van welvaart, inkomen en sociale kansen.

In de economie en economische geschiedenis wordt ongelijkheid, voor zover arbeid als productiefactor wordt meegewogen, beperkt tot de kwantiteit (aanbod) en kwaliteit (vaardigheden) van arbeid, met migratie als bemiddelingsmechanisme om arbeidskrachten daar te brengen waar dat het meest nodig is.

De vaak onuitgesproken veronderstelling is dat werknemers reageren op de vraag naar arbeid en afhankelijk van de schaarste ervan worden beloond. De realiteit is echter veel complexer. Als we een beter inzicht willen krijgen in de grote ongelijkheden in de beloning en waardering van verschillende soorten werk, tussen periodes, regio's, sectoren en soorten werk, moeten we verder kijken dan de basismechanismen van vraag en aanbod.

Jutta Bolt

Thumbnail

Peer Vries

Thumbnail