Onderzoekers

De IISG-onderzoeksgroep bestaat uit een tiental senioronderzoekers, aangevuld door een wisselend aantal postdoc-onderzoekers en promovendi. Daarnaast ontvangt het IISG Fellows, honorary fellows en gastonderzoekers. Al met al bestaat de onderzoeksgroep uit 30-40 onderzoekers.

Sinds 2014 wordt de onderzoeksgroep geleid door professor Leo Lucassen, met professor Karin Hofmeester als plaatsvervanger. Een aantal senioronderzoekers heeft ook een benoeming tot hoogleraar aan een universiteit, meestal voor één dag per week.

IISH Research | Research group - Photo by Henk Wals