Onderzoekers

De IISG-onderzoeksgroep bestaat uit een tiental senioronderzoekers, aangevuld door een wisselend aantal postdoc-onderzoekers en promovendi. Daarnaast ontvangt het IISG Fellows, honorary fellows en gastonderzoekers. Al met al bestaat de onderzoeksgroep uit 30-40 onderzoekers.

Sinds 2020 wordt de onderzoeksgroep geleid door professor Karin Hofmeester. Een aantal senioronderzoekers heeft ook een benoeming tot hoogleraar aan een universiteit, meestal voor één dag per week.

IISH Research | Research group - Photo by Henk Wals