Over IISG

Missie

Het IISG is een uniek instituut dat de wetenschap en de samenleving op wereldschaal dient. Op internationaal niveau genereren en bieden we betrouwbare informatie en inzichten over de (langetermijn) oorsprong, effecten en gevolgen van sociale ongelijkheid.

Om dit te bevorderen, vormen we een internationale hub voor sociaal-historici over de hele wereld. Wij bieden en produceren historische bronnen en gegevens, faciliteren sociaal-historisch onderzoek en werken internationaal samen aan baanbrekende onderzoeksprojecten.

Door het erfgoed van vaak onderdrukte sociale bewegingen veilig te stellen, dient het instituut bovendien de kwaliteit van het geheugen van de wereld. Met ons werk hopen we bij te dragen aan een levendig maatschappelijk middenveld.

Geschiedenis
Het IISG is opgericht in 1935 en is een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis. Sinds 1979 is het een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De (soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van – of in bruikleen afgestaan aan – de onafhankelijke Stichting IISG.

Een internationale beoordelingscommissie van KNAW constateerde in 2018 dat de kwaliteit van het IISG-onderzoek world-class/excellent is.

IISH Building | Cruquiusweg 31, Amsterdam
IISH Amsterdam | Henk Wals