HSN

22 December 2023 - 16:11

De Historische Steekproef Nederland (HSN) is in 1987-1989 ontstaan toen een groep interdisciplinaire wetenschappers van verschillende universiteiten begon met het opzetten van één database met historische personen.

Het creëren van een algemene database voor wetenschappelijk onderzoek  werd gezien als de best mogelijke investering in historisch onderzoek vanuit demografisch, economisch, epidemiologisch, geografisch, en sociaal perspectief. Zie ook: https://doi.org/10.51964/hlcs9298

De HSN construeert, zo compleet mogelijk, levensgeschiedenissen van een representatieve dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking in de negentiende en twintigste eeuw. Deze steekproef is getrokken uit alle personen die in Nederland zijn geboren tussen 1812 en 1922, om hen vervolgens te volgen via de bevolkingsregisters en huwelijksaktes. Hierdoor bevat de HSN informatie over 85.500 personen over onderwerpen zoals huwelijksleeftijd, religieuze denominatie, aantal kinderen, beroep, geboorteplaats, geletterdheid, sociaal netwerk, en migratiegeschiedenis. Zie ook: https://doi.org/10.1080/00324728.2020.1718186

De toegevoegde waarde van de HSN voor onderzoekers is vierdelig:

  • De HSN biedt een representatieve dataset voor de tweede helft van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw.
  • De HSN volgt individuen actief middels de bevolkingsregisters die alle veranderingen in het huishouden en de verblijfplaats registreren.
  • De HSN bevat een wijde selectie van variabelen, doorgaans niet beschikbaar in andere historische bronnen.
  • De HSN kan worden gekoppeld aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB)van het CBS om het verleden te verbinden met het heden.

In samenwerking met onderzoekers is de kerndatabase uitgebreid met ca. 25 aanvullende projecten. Additionele levenslopen van bijvoorbeeld de Joodse bevolking in Amsterdam, arbeidsmigranten en hun nakomelingen in Rotterdam, of textielwerkers in Twente zijn uitgebracht als HSN subsamples.

IISH Research | HSN | logo collage