Datasets

Het IISG slaat zijn datasets op in Dataverse. Momenteel heeft het IISG 25 dataverses. Deze pagina bevat een overzicht van alle IISG-dataverses.

The IISH keeps a large collection of datasets stored in Dataverse, an open access repository system that is shared by a large number of institutes across the world. By storing our data in Dataverse we adhere to the community driven principles of FAIR data, making sure that IISH data are Findable, Accessible, Interoperable and Re-Usable.

Het IISG bewaart een grote verzameling datasets, die zijn opgeslagen in Dataverse, een open-source repository-systeem dat wordt gedeeld door een groot aantal instituten over de hele wereld. Door onze gegevens op te slaan in Dataverse houden we ons aan de community-gestuurde principes van FAIR-gegevens, en zorgen ervoor dat IISG-data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn.

IISH Data | Dataverse
IISH Data | Dataverse logo