International Review of Social History

De International Review of Social History (IRSH) wordt uitgegeven voor het IISG en is een van de toonaangevende tijdschriften op zijn vakgebied. Het tijdschrift richt zich op onderzoek binnen de sociale geschiedenis en arbeidsgeschiedenis vanuit een vergelijkend en transnationaal perspectief, zowel in de moderne als de vroegmoderne tijd en over de tijdvakken heen. Het tijdschrift combineert kwaliteit, diepgang en originaliteit met een open oog voor theoretische innovatie en nieuwe inzichten en methoden vanuit het vakgebied en aangrenzende disciplines. Naast onderzoeksartikelen bevat IRSH ook surveys van nieuwe thema's en vakgebieden, een rubriek met suggesties en debatten, en review-essays en boekbesprekingen.

IRSH streeft naar een werkelijk mondiale reikwijdte en benadrukt de noodzaak van een vergelijkend perspectief dat het onderlinge verband erkent tussen historische verandering en de fenomenen en factoren die aan die verandering ten grondslag liggen. We verwelkomen bijdragen uit de hele wereld die gaan over de sociale geschiedenis van werk, arbeiders en arbeidsverhoudingen, onderzocht op lokaal, regionaal, nationaal of transnationaal niveau, maar altijd met het oog op hoe ze bijdragen aan een beter begrip van wat global labour history is.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere leven en werk van slaafgemaakten, loonarbeiders, ambachtslieden, boeren en zelfstandigen; gerelateerde kwesties van klasse, geslacht, leeftijd, ras en etniciteit; sociale, culturele en politieke bewegingen, inclusief de intellectuele ideeën die een rol speelden in deze bewegingen; burgerschap; theoretische en methodologische kwesties; het milieu en ecologie in relatie tot het sociale.

Bijdragen die vallen binnen dit spectrum van thema's en onderwerpen op het gebied van de sociale geschiedenis van werk en arbeiders zijn welkom, in het bijzonder artikelen met een vergelijkend, transnationaal of transcontinentaal perspectief.

De redactie van het tijdschrift is in handen van het IISG en het wordt uitgegeven door Cambridge University Press. Jaarlijks verschijnen er drie reguliere nummers, in april, augustus en december, en daarnaast een Special Issue met artikelen over een actueel onderwerp. De rubriek Book Reviews bevat uitgebreide recensies van een groot aantal recent verschenen boeken op het gebied van sociale en arbeidsgeschiedenis.

IISH | IRSH | Volume 62 - Part 2 - August 2017 | IISH / Cambridge Press

IRSH includes

 • Authoritative research articles
 • Special Themes
 • Suggestions and debates: topical essays open for discussion
 • Review essays
 • Book reviews, covering recently published books of interest to social historians
 • Annual Special Issue compiled by guest editors and addressing a theme of immediate interest

About IRSH

 • The International Review of Social History is published for the IISH by Cambridge University Press.
 • Full text articles published in IRSH are available online to subscribers at CambridgeCore.
 • IRSH volumes from 1956 onwards are indexed in the Labour History Serials Service.
 • View tables of content of all volumes, with articles summaries and full text of bibliography, for all volumes from 1992 onwards.
 • For subscriptions, contact Cambridge University Press.