Boekenseries

Naast tijdschriften publiceert het IISG boeken en boekenseries in samenwerking met een aantal gerenommeerde internationale wetenschappelijke uitgevers.

Tot midden jaren negentig lag de nadruk op het publiceren van bronnenpublicaties, voortkomend uit belangrijke collecties die het Instituut herbergt. Hiervan is de Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA) de belangrijkste.

De laatste decennia heeft het publicatiebeleid van het IISG zich – in nauwe samenhang met het onderzoeksbeleid – ontwikkeld in de richting van de vergelijkende, transnationale en mondiale sociale en arbeidsgeschiedenis. Deze ontwikkeling komt tot uiting in de huidige boekenreeksen.

Deze pagina bevat een overzicht van alle IISG-boekenreeksen, zowel actueel als gearchiveerd.

IISH Publications | Books | Marx-Engels-Gesamtausgabe
IISH Publications | Book Series | Marx-Engels-Gesamtausgabe - Photo by IISH