Gebruik van collecties

Als u onze collecties wilt gebruiken, dan vindt u op deze pagina alle informatie over het bestellen van scans, tarieven, auteursrechten en bruiklenen.

Collections IISG| Foto: Sicco van Grieken
Foto: Sicco van Grieken

Scans bestellen

De collecties van het IISG zijn waar mogelijk open en beschikbaar voor iedereen. In veel gevallen kunt u op onze studiezaal zelf materiaal scannen voor eigen gebruik. Op aanvraag levert het IISG scans tegen betaling.

Voor het bestellen van een scan gebruikt u de knop 'Bestel Reproductie'. Die vindt u naast het plaatsingsnummer in de onlinecatalogus. U kunt op deze manier eerst een offerte aanvragen, of direct bestellen en betalen.

Voor het bestellen van scans van archiefstukken raden wij u aan eerst de beschikbare inventaris van dat archief te raadplegen. Zo kunt u een zo specifiek mogelijke aanvraag doen. Let op de mogelijk beperkte toegang tot bepaalde archieven.

Kwetsbaar materiaal kan niet gescand worden.

Tarieven

 • Scans in lage resolutie (pdf): € 0,50
 • Scans in hoge resolutie (tiff): € 20,00

Het digitaliseren van dvd's, lp's, video- en audiotapes gaat altijd in overleg. Ook een bestelling van een groot aantal scans kan alleen in overleg. Neem in beide gevallen hiervoor contact op met vraag@iisg.nl

In verband met regels rondom auteursrechten is het niet mogelijk om scans te bestellen van boeken die minder dan 70 jaar geleden zijn gepubliceerd. 

Meer informatie over onze tarieven.

Auteursrechten

In de meeste gevallen bezit het IISG niet het auteursrecht op het materiaal en bemiddelt ook niet in kwesties rondom auteursrecht. U vindt ons auteursrechtenstatement hieronder.

 1. Het IISG stelt, als deel van zijn missie, zijn collecties beschikbaar voor onderzoek, onderwijs en privégebruik.
 2. Bij het materiaal biedt het IISG ook informatie over auteursrecht, voor zover bekend. Deze gegevens zijn dan te vinden in de catalogusbeschrijving. 
 3. In de meeste gevallen bezit het IISG niet zelf het auteursrecht op het materiaal.
 4. Reproducties van materiaal uit IISG-collecties worden geleverd voor onderzoek, onderwijs en privégebruik.
 5. Wanneer u het materiaal voor een ander doel wilt gebruiken, zoals publicatie of verspreiding op een andere manier, dan bent u zelf verplicht de auteursrechthebbende op te sporen en aan diens gebruiksvoorwaarden te voldoen.
 6. Het IISG bemiddelt niet in kwesties betreffende auteursrecht van derden.
 7. Behalve wanneer het IISG zelf het auteursrecht bezit, kan het geen toestemming verlenen of weigeren voor publicatie of verspreiding op een andere manier. Voor toestemming en betaling van eventuele kosten moet contact worden gezocht met de rechthebbende.
 8. Het IISG accepteert geen verantwoordelijkheid voor hoe het materiaal wordt gebruikt.
 9. Zie voor meer informatie over auteursrecht de volgende websites:
  www.auteursrecht.nl of www.pictoright.nl
 10. Bij gebruik van materiaal uit de IISG-collectie moet het IISG als bron worden vermeld:
  [Naam van collectie], Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam)

Bruiklenen

Het is mogelijk om IISG-materiaal in bruikleen te krijgen ten behoeve van tentoonstellingen, mits de expositieruimte voldoet aan de gebruikelijke museale klimatologische eisen.

In het kort:

 • Voor het lenen van documenten wordt een tentoonstellingsvergoeding in rekening gebracht.
 • De bruikleennemer regelt en is verantwoordelijk voor het transport en de verzekering.
 • De kosten hiervan zijn voor rekening van de bruikleennemer. Het IISG maakt een bruikleenovereenkomst op en geeft vooraf de te verzekeren waarde aan.
 • Verzoeken tot bruikleen moeten minimaal zes weken voor opening van de expositie worden ingediend.

Uitzonderingen:

 • Fotografisch materiaal en video- en audiocassettes worden niet uitgeleend. Wel bestaat de mogelijkheid reproducties te laten vervaardigen.
 • Vanwege opname van de Karl Marx / Friedrich Engels Papers in het Unesco Memory of the World Register worden originele documenten uit deze collectie niet meer uitgeleend aan musea. Wel blijft het mogelijk scans te bestellen.

Meer informatie over voorwaarden en tarieven.