HSNDB - databases for historical and contemporary research

22 December 2023 - 18:44

HSNDB is de verzamelnaam voor de datasets met Nederlandse personen uit de negentiende en twintigste eeuw waarmee meer dan 500 publicaties zijn geschreven over vraagstukken zoals levenslopen, sociale mobiliteit, zuigelingensterfte en langlevendheid.

De twee meest bekende databases zijn de Historische Steekproef Nederland (HSN) en LINKS. De HSN is een steekproef van personen die in het 'Europese gedeelte' van Nederland zijn geboren en bevat informatie uit het bevolkingsregister over hun levenslopen, hun familie, en de huishoudens waarin zij woonden. LINKS is gebaseerd op de burgerlijke stand, en reconstrueert levenslopen en families voor alle mensen die in Nederland zijn geboren, getrouwd, of overleden.

Bij het beschikbaar maken van deze historische databases is informatie over plaatsnamen, beroepen, religieuze denominaties, etc. gestandaardiseerd en opgeschoond. Hiervoor zijn  ondersteunende bestanden gemaakt waarin 'ruwe' en 'opgeschoonde' informatie is opgenomen.

Alle data van de HSNDB zijn beschikbaar via Dataverse, al is voor toegang tot sommige data een Dataverse account of expliciete toestemming nodig. De HSNDB-data wordt onder andere gebruikt door het CBG: Centrum voor familiegeschiedenis, het Centraal Bureau van Statistiek, en de Kiesraad.

Vragen gerelateerd aan de HSNDB kunnen worden gestuurd naar data@iisg.nl

HSNDB - Datasets for inequality research