Standardized occupations

22 December 2023 - 17:17

HSNDB publiceert sinds 2013 een gestandaardiseerde lijst van beroepstitels en bijbehorende HISCO codes. Alle beroepstitels zijn gestandaardiseerd naar een uniforme spelling en voorzien van een HISCO code.

Deze HISCO codes kunnen worden omgezet naar indicatoren van sociale klasse of sociale status.

Standaardisering bestaat uit twee stappen. Eerst worden reguliere expressies gebruikt om context-specifieke informatie uit beroepstitels te verwijderen, zoals bijvoorbeeld: de ‘Burgemeester van Besoyen’ of ‘Sappeur bij het 3e bataljon van de 13e afdeling nationale infanterie’. Daarna worden resterende, niet-gestandaardiseerde beroepen handmatig nagelopen om variaties in spelling te verwijderen en niet eerder gevonden beroepen toe te voegen.

De volgende update is gepland voor het eerste kwartaal van 2024, waarna de database jaarlijks zal worden bijgewerkt.

IISH Research | HSN | Activities | mandemaker Jan Luycken - Photo: WikiCommons