Bewaren en beheren van collecties

Sinds de jaren negentig heeft het IISG zich ingespannen om de collecties via het internet beschikbaar te stellen. Waar mogelijk zijn de collecties vrij toegankelijk.

Om uitwisseling en samenwerking met andere (collectiehoudende) instituten op het gebied van sociaal-economische geschiedenis mogelijk te maken, gebruikt  het IISG internationaal erkende metadata-standaarden (MARC, EAD, METS, PREMIS, DDI) bij het beschrijven van de collecties. In onze metadata brengen we verbanden aan met internationale termenlijsten zoals VIAF en AAT.

Alle digitale objecten worden bewaard in het digitaal depot. Daarbij wordt elk object vier keer op verschillende (Nederlandse) locaties opgeslagen. Ook worden de authenticiteit en integriteit van de objecten regelmatig gecontroleerd. Voor het verwerken, beschikbaar stellen en duurzaam bewaren van de objecten gebruikt het IISG een reeks applicaties. Meer over de werkprocessen en principes achter het digitaal depot zijn te vinden in het digital preservation policy plan

Om duurzaam en bestendig te kunnen refereren aan het materiaal uit de collecties van het IISG maken we gebruik van persistent identifiers (Handle system) voor alle beschrijvingen en objecten. Zo blijft ook in de toekomst de toegang tot IISG-bronnen die worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek gegarandeerd. Het IISG biedt de beschrijvingen en objecten ook aan in machine-leesbaar formaat via API's en als Linked Open Data.

Bij het maken van het IISG-collectiebeleid volgen we internationale ontwikkelingen en standaarden en de principes die zijn vastgelegd in de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed. Ook zijn we nauw verbonden met het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Meerendonk | De eerste Nederlandse programmeerbare computer in het Mathematisch Centrum | IISG BG B28/625