Delen van kennis

17 August 2018 - 11:03

De collectieafdeling van het IISG zet in op internationale en nationale samenwerking. Om te beginnen maakt ons open data-beleid dit noodzakelijk, maar daarnaast hebben erfgoedinstellingen gezamenlijke belangen die behartigd moeten worden.

Actieve kennisdeling is van groot belang om technisch en methodologisch bij te blijven. 

Het IISG is lid van de meest relevante nationale en internationale archief- en bibliotheeknetwerken en wil daarin een actieve rol spelen. Internationaal gezien wil het instituut een voortrekkerspositie blijven innemen binnen zijn eigen vakgebied, bijvoorbeeld in de International Association of Labour History Institutions (IALHI) en tussen de instellingen die zich bezighouden met het verzamelen van data op het terrein van de sociaal-economische geschiedenis. 

Op nationaal niveau kan en wil het IISG een belangrijk kenniscentrum in de archief- en erfgoedwereld zijn. Inspanningen in recente jaren hebben ervoor gezorgd dat het IISG als erfgoedinstelling zich weer in de kijker speelde bij initiatieven en organisaties als Archief2020, de Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland (KVAN) en het Netwerk Digitaal Erfgoed. 

Wat onze positie uniek maakt, is niet alleen dat we een omvangrijk particulier archief vormen, maar ook onze integrale benadering van materiaalsoorten, onze directe link met de wetenschappelijke wereld en onze nauwe betrokkenheid bij initiatieven op het gebied van digital humanities en bij research-infrastructuren als CLARIAH en DARIAH.

NDE Netwerk