Missie

Het IISG is een uniek instituut dat de wetenschap en de samenleving op wereldschaal dient. Op internationaal niveau genereren en bieden we betrouwbare informatie en inzichten over de (langetermijn) oorsprong, effecten en gevolgen van sociale ongelijkheid.

Om dit te bevorderen, vormen we een internationale hub voor sociaal-historici over de hele wereld. Wij bieden en produceren historische bronnen en gegevens, faciliteren sociaal-historisch en economisch-historisch onderzoek en werken internationaal samen aan baanbrekende onderzoeksprojecten.

Door het erfgoed van vaak onderdrukte sociale bewegingen veilig te stellen, dient het instituut bovendien de kwaliteit van het geheugen van de wereld. Met ons werk hopen we bij te dragen aan een levendig maatschappelijk middenveld.

iisg buiolding dawn

Onderzoek

Thumbnail

Met zijn onderzoek wil het Instituut bijdragen aan actuele maatschappelijke discussies over sociale ongelijkheid, economische groei, milieu, globalisering, migratie en democratie.

 

Om te ontdekken hoe ongelijkheid ontstaat en wordt bestendigd, binnen en tussen samenlevingen, is het perspectief van werk en arbeidsrelaties essentieel. Waarom is werk de afgelopen vijf eeuwen op heel verschillende manieren gewaardeerd en gecompenseerd? Waarom variëren de werkomstandigheden van mensen zo sterk, van slavernij tot goedbetaalde loonarbeid? En hoe kunnen mensen individueel of gezamenlijk deze omstandigheden beïnvloeden? Deze vragen zijn allemaal gekoppeld aan de kernvraag van het onderzoeksprogramma: hoe beïnvloeden verschuivingen in arbeidsverhoudingen sociale ongelijkheid?

 

In de hoop deze vragen te beantwoorden, werkt het IISG nauw samen met onderzoekers op andere continenten om gegevens over sociale en economische veranderingen sinds 1500 over de hele wereld te verzamelen en te analyseren. Het betreft arbeidsverhoudingen, individuele levenscycli, overlevingsstrategieën en collectieve acties, met tijdreeksen van lonen, prijzen, productiviteit, genderverhoudingen, levensverwachtingen en geletterdheid.

Collecties

Thumbnail

Binnen zijn collectieprofiel biedt het IISG organisaties en personen de mogelijkheid om hun archieven te deponeren, waardoor deze deel zullen blijven uitmaken van het collectieve geheugen van de maatschappij. De verzameling van het IISG gaat over mensen en groepen waarvan het erfgoed vaak niet wordt opgenomen in overheidsarchieven, of in sommige landen zelfs dreigt te worden geconfiskeerd of vernietigd door de overheid. In die zin vervult het instituut een belangrijke maatschappelijke rol, namelijk dat zijn collectie deel uitmaakt van het geheugen van de wereld. Zonder het IISG zouden essentiële stukken van dat geheugen ontbreken.
 

 

In meer dan 80 jaar heeft het instituut een van de grootste sociaaleconomisch-historische collecties ter wereld gebouwd, met bijna 5.000 archieven, 1 miljoen boeken, 550.000 foto's, 100.000 posters, meer dan 6.000.000 digitale objecten en datasets. In totaal heeft het IISG 50 kilometer aan collecties opgeslagen.
 

 

De IISG-verzamelingen omvatten archief, bibliotheek en audiovisueel materiaal met een thematische nadruk op sociale en emancipatorische bewegingen. Tussen 2012 en 2017 ontving de leeszaal gemiddeld 6.127 bezoeken per jaar, wat neerkomt op 24 bezoekers per dag.