Veelgestelde vragen

Deze pagina bevat antwoorden op de meest gestelde vragen over IISG-verzamelingen, archieven, onderzoeken en diensten.

IISG

Algemeen

 

 1. Kan ik zelf onderzoek doen bij het IISG / NEHA?
  Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (met daarin opgenomen de Perscollectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) en het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief heten op de studiezaal iedereen welkom om zelf onderzoek te doen. Daarnaast bieden wij grote delen van de collecties online aan via onze catalogus. Wij willen zo min mogelijk drempels opwerpen om onze collecties te kunnen gebruiken.
   
 2. Zijn er kosten verbonden aan de IISG-dienstverlening?
  De toegang tot de studiezaal en het raadplegen van de collecties zijn gratis. Ook schriftelijke vragen die snel en eenvoudig zijn te beantwoorden, behoren tot deze dienstverlening.
   
 3. Kan ik lid worden van de bibliotheek?
  Het is niet mogelijk om lid te worden van de bibliotheek. De toegang tot de studiezaal en het raadplegen van de collecties is gratis. Het IISG werkt niet met pasjes. Bezoekers wordt eenmaal per jaar gevraagd akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden. 
   
 4. Wanneer is de studiezaal open?
  Op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het Instituut is gesloten op nationale feestdagen. Na 15.00 uur kan geen materiaal uit de magazijnen meer worden opgevraagd.
   
 5. Hoe kom ik bij het IISG?
  Zie de Routebeschrijving voor bereikbaarheid per openbaar vervoer of met eigen vervoer.

Zoeken

 

 1. Hoe vind ik ....?
  U bekijkt op dit moment de website van het IISG, die algemene informatie over alle activiteiten van het IISG bevat. U vindt hier informatie over het instituut, evenementen, de medewerkers en de werkzaamheden.

  Ook bieden wij hier de mogelijkheid om via zogenoemde linked data gecombineerd door onze collecties en onderzoeksdata te zoeken. Deze zoekfunctie bevindt zich nog in een experimentele fase.

  Zoekt u een boek, archiefcollectie, poster of tijdschrift? Ga dan naar de catalogus. U kunt via de catalogus materiaal online reserveren. Al het materiaal is opgeslagen in voor het publiek gesloten magazijnen op onze locatie aan de Cruquiusweg in Amsterdam. Het materiaal wordt voor u gehaald op vier vaste momenten (9:3011:0013:00, 15:00 uur). De gemiddelde wachttijd is 30 minuten.
   

 2. Ik ben op zoek naar een krant uit het jaar .... Is die bij u in te zien?
  De bibliotheek van het IISG bezit een uitgebreide collectie Nederlandse kranten. Op de studiezaal zijn ook kranten in te zien uit de Perscollectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG). In de Perscollectie zijn geen hele jaargangen van kranten aanwezig maar alleen bijzondere nummers die voor de geschiedenis van de krant van belang zijn. Een aantal kranten is alleen op microfiche of microfilm beschikbaar. De originelen van deze kranten worden niet ter inzage gegeven. Van de microfiches of microfilms kunt u (zelf) scans maken. Van ingebonden kranten kunnen alleen scans worden besteld. Bij het zoeken naar Nederlandse kranten(artikelen) verwijzen wij in eerste instantie altijd naar Delpher.nl
   
 3. Hebt u artikelen gesorteerd op onderwerp?
  Tijdschriftartikelen en hoofdstukken in boeken zijn niet apart beschreven in de catalogus. U moet weten in welk tijdschrift / krant mogelijk informatie heeft gestaan en het betreffende tijdschrift opvragen om te zien of dat inderdaad zo is.
   
 4. Welke archieven zijn er bij het IISG / NEHA / NIBG Perscollectie?
  Om te zien welke archieven bij ons worden bewaard, kunt u kijken in de catalogus van het IISG. Van meer dan 1200 archieven zijn er toegangen in de vorm van lijsten en inventarissen online beschikbaar.
   
 5. Heeft u foto's / affiches?
  In de gids Beeld & Geluid collecties staat een beschrijving van het audiovisuele materiaal dat aanwezig is in onze collecties. Het grootste deel van dit materiaal is toegankelijk via de catalogus en is doorzoekbaar op onder andere organisatie, tijd, plaats en trefwoord. Een overzicht van de trefwoorden vindt u op de pagina Beeld & Geluid collecties. Gedigitaliseerde afbeeldingen (lageresolutiescans) van materiaal worden getoond via deze catalogus. Na overleg met een medewerker Publieksdiensten is het in sommige gevallen mogelijk origineel materiaal te raadplegen. Inzage is dan alleen op afspraak mogelijk.

Raadplegen

 

 1. Kan ik een boek / tijdschrift / archiefstuk reserveren?
  Boeken, brochures, tijdschriften en archiefstukken kunt u via de catalogus online reserveren.
   
 2. Zijn archiefstukken online te raadplegen?
  Het IISG beheert ruim vijfduizend verschillende archiefcollecties. Daarvan is ongeveer tien procent (bijna vijfhonderd archieven) online te raadplegen. Het is mogelijk om scans te bestellen van (nog) niet gedigitaliseerd materiaal.
   
 3. Zijn alle archiefstukken vrij toegankelijk? 
  De meeste archieven zijn in principe zonder beperkingen beschikbaar voor onderzoek. Sommige archieven zijn niet vrij raadpleegbaar. Meestal gaat het hierbij om archieven waarbij contractueel is bepaald dat de schenker of bruikleengever van het archief toestemming moet geven voor raadpleging, scans en/of publicatie. Deze informatie is te vinden onder het tabje 'Raadpleging en gebruik' van het betreffende archief.
   
 4. Archiefstukken die ik wil inzien zijn niet vrij toegankelijk. Hoe vraag ik toestemming aan om deze stukken in te zien?
  Het IISG bemiddelt bij het verkrijgen van toestemming tot inzage van niet vrij toegankelijke archieven. Voor inzage van een dergelijk archief dient u een verzoek in bij de afdeling Publieksdiensten. Zoek in de catalogus het betreffende archief op, selecteer de gewenste inventarisnummers en klik op 'Aanvragen'. In het vervolgscherm kunt u het formulier voor toestemming invullen. Als toestemming tot inzage gegeven is, bent u welkom op de studiezaal van het IISG om de stukken in te zien of kunt u ons verzoeken - tegen betaling - scans te maken.

Levering

 

 1. Kan ik boeken lenen?
  Het materiaal op het IISG moet voor iedereen beschikbaar zijn. Om deze reden wordt er niets uitgeleend.
   
 2. Zijn tijdschriften te lenen?
  Tijdschriften en kranten worden niet uitgeleend. In de meeste gevallen kunnen er wel scans worden gemaakt.
   
 3. Mag ik zelf kopieën maken uit boeken en/of tijdschriften?
  Bibliotheekmateriaal, mits in goede staat en met afmetingen tot maximaal A4-formaat, mag gefotografeerd of gescand worden. Dit is gratis. U kunt ook scans bestellen. De scans worden dan, na betaling, als pdf toegestuurd.
   
 4. Mag ik zelf kopieën maken van archiefstukken?
  Het is toegestaan zelf archiefstukken te fotograferen of te scannen. Dit is gratis. U kunt ook scans bestellen. De scans worden dan, na betaling, als pdf toegestuurd.
   
 5. Kan ik opdracht geven tot onderzoek?
  De dienstverlening van het IISG is gericht op het beantwoorden van vragen over de IISG-collecties, niet op het doen van uitgebreid onderzoek. Wel heeft het IISG contact met historici die de collecties kennen en tegen vergoeding onderzoek voor u kunnen doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksdiensten via vraag@iisg.nl. Iedereen is welkom om zelf onderzoek te doen.
   
 6. Ik moet een werkstuk schrijven, kunt u mij informatie toesturen over mijn onderwerp?
  Het IISG maakt geen informatiepakketten om te versturen. De toegang tot de studiezaal en het bekijken van de collecties zijn vrij voor iedereen. Zie het overzicht van de archiefcollecties en/of raadpleeg de IISG-catalogus op search.iisg.amsterdam.

Bestellen

 1. Kan ik scans bestellen van boeken / tijdschriften?
  Voor het bestellen van een scan (pdf) gebruikt u de knop 'Reproductie aanvragen'. Die vindt u naast het plaatsingsnummer in de onlinecatalogus. U krijgt vervolgens eerst een offerte, die u daarna online kunt betalen. Als publicaties jonger dan 70 jaar zijn, kunnen wij geen scans leveren in verband met auteursrechten. 
   
 2. Kan ik scans bestellen van archiefstukken?
  Voor het bestellen van een scan (pdf) gebruikt u de knop 'Reproductie aanvragen'. Die vindt u in de omschrijving van het archief in de onlinecatalogus. U kunt hier aangeven van welke inventarisnummers of archiefstukken u scans wenst. U krijgt vervolgens eerst een offerte, die u daarna online kunt betalen. 
   
 3. Kan ik affiches kopen die op de website staan afgebeeld?
  Het is mogelijk om hogeresolutiescans van affiches te bestellen.
   
 4. Kan ik lp's kopen?
  Het IISG is een archiefinstelling. Wij verkopen geen lp's uit onze collecties. Vanwege copyright is het vrijwel ongmogelijk om een kopie te laten maken. U bent wel welkom in onze studiezaal om lp's te beluisteren.
   
 5. Kan ik buttons ruilen / kopen?
  Het IISG is een archiefinstelling - wij ruilen en verkopen geen buttons uit onze collecties. Al onze buttons zijn digitaal te bekijken in onze catalogus.
   
 6. Rust er auteursrecht op foto's/affiches?
  In de meeste gevallen wel. Het Instituut is beheerder van de collectie foto's en affiches en bemiddelt niet in eventuele auteursrechten. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. Zie de IISG-verklaring over auteursrecht. Informatie over auteursrecht is na te lezen op de website Auteursrecht - www.auteursrecht.nl.
   
 7. Hoe kan ik een auteursrechthebbende achterhalen?
  Verschillende instanties kunnen u hierbij helpen, waaronder:
  • Stichting Pictoright - auteursrechtenorganisatie voor beeldend kunstenaars: vertegenwoordigt zowel Nederlandse als buitenlandse kunstenaars en hun erfgenamen;
  • DuPho - de auteursrechtenorganisatie voor fotografen;
  • Stichting BeeldAnoniem, als de fotograaf niet bekend is.

Overig

1. Ik heb een polis van een oude levensverzekering gevonden. Is die nog iets waard?
Het antwoord op uw vraag is niet te vinden bij het IISG, maar wel bij De Nederlandse Bank. Voor publieksvragen over bijvoorbeeld pensioenen, polissen, bankbiljetten en guldens inwisselen kunt u contact opnemen met 0800 020 1068 (gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar info@dnb.nl.

2. Heb ik bij mijn vorige werkgever(s) pensioen opgebouwd?
Soms weet u niet meer of u bij een vroegere werkgever pensioen heeft opgebouwd of niet. Het antwoord op uw vraag is niet te vinden bij het IISG, maar wel bij De Nederlandse Bank. Voor publieksvragen over bijvoorbeeld pensioenen, polissen, bankbiljetten en guldens inwisselen kunt u contact opnemen met 0800 020 1068 (gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar info@dnb.nl.

3. Kan ik langskomen om het originele Communistisch Manifest van Karl Marx te bekijken?
Nee, helaas hebben wij geen mogelijkheid om bezoekers de originele geschriften van Marx te laten zien. Wel bieden wij zijn archief, dat tot UNESCO Werelderfgoed is benoemd, volledig gedigitaliseerd aan in onze catalogus, zie Karl Marx / Friedrich Engels Papers.

4. Ik heb een andere vraag ...
De afdeling Publieksdiensten beantwoordt vragen met betrekking tot de collecties (archieven, boeken, periodieken). U kunt uw vraag stellen via vraag@iisg.nl. Soms zult u worden doorverwezen naar een andere instantie.