Onderzoeksclusters

Om onze onderzoeksperspectieven optimaal te ontwikkelen, hebben we vier thematische onderzoeksclusters gecreëerd die onze huidige en toekomstige onderzoeksprojecten groeperen. Deze clusters zijn deels ontwikkeld om praktische, pragmatische redenen en deels om sterk inhoudelijke redenen. De indeling in clusters helpt ons om onze projecten te organiseren en de onderlinge samenhang binnen en tussen clusters te bevorderen. Samen vormen deze clusters de bouwstenen van ons Global Labour History programma.

Omdat veel projecten in meer dan één cluster passen en onderzoekers tegelijkertijd in meer dan één cluster actief zijn, is synergie tussen clusters gegarandeerd. Deze opzet stimuleert discussies over de theoretische uitgangspunten van de verschillende projecten binnen een cluster en van het totale onderzoeksprogramma. Natuurlijk zijn er allerlei dwarsverbanden tussen de projecten in de vier clusters; ze maken immers allemaal deel uit van het grotere, overkoepelende Global Labour History onderzoeksprogramma.