LINKS

17 December 2023 - 16:00

LINKS is een project waarin levenslopen en families worden gereconstrueerd. De kerndata van het LINKS systeem bestaat uit geïndexeerde geboorte-, huwelijks-, en overlijdensaktes. Deze certificaten zijn beschikbaar vanaf 1812 - de start van de burgerlijke stand tot het jaar waarin ze door privacywetgeving vertrouwelijk zijn.

De afgelopen 20 jaar hebben vele vrijwilligers in de Nederlandse archieven zich ingezet om miljoenen aktes te indexeren. In 2022 bevatte deze index meer dan 125 miljoen persoonsnamen en wordt jaarlijks uitgebreid met nieuwe aktes die publiekelijk toegankelijk worden, en aanvullende informatie voor reeds ingevoerde aktes.

Alle gedigitaliseerde data is publiekelijk toegankelijk op WieWasWie.

Het doel van LINKS is om de levenslopen en familiale relaties te reconstrueren van iedereen die is geboren, getrouwd, en/of gestorven in Nederland na 1811. LINKS begon in 2006 met het uitgeven van gekoppelde huwelijksaktes. Deze datasets werden eerst uitgegeven als de GENLIAS, voordat de naam LINKS werd aangenomen in 2010. LINKS begon in 2010 met een subsidie van het NWO programma Continuous Access to Cultural Heritage (CATCH). Dit resulteerde in een landelijke koppeling van alle huwelijksaktes, evenals reconstructies op basis van geboorte-, huwelijks-, en overlijdensaktes op provinciale schaal voor Drenthe, Groningen, Limburg, en Zeeland.

https://hdl.handle.net/10622/MR4GPS
https://hdl.handle.net/10622/EOZIMW

https://hdl.handle.net/10622/AIVFAK
https://hdl.handle.net/10622/QUJNCD

 

 

HSN Projects | LINKS