Lodewijk de Waal tapes

24 May 2019 - 9:50
  • Oral History project
  • Drie interviews met Lodewijk de Waal

Lodewijk de Waal (Rotterdam 1950) was voorzitter van de vakcentrale van 1997 tot 2005. 

Journalist Leonard Ornstein (VPRO) en IISG-onderzoeker Dennie Oude Nijhuis spraken met hem over zijn tijd als leider van de FNV. Uiteraard over zijn visie op de vakbeweging in die periode. Maar ze vroegen hem ook naar recentere ontwikkelingen in de vakbeweging. Dat leverde wederom prachtig materiaal op, dat wordt opgenomen in de collectie van het IISG en via de website beschikbaar wordt gesteld voor onderzoekers en geïnteresseerden.

De Waal kreeg Nederland in beweging. U herinnert zich wellicht de massale demonstratie tegen het bezuinigingsbeleid van kabinet Balkenende 2 in 2004. Het is ook de periode waarin belangrijke hervormingen zijn doorgevoerd. De onderhandelingspositie van de sociale partners (in de totstandkoming en uitvoering van socio-economisch beleid) veranderde, sociale zekerheid werd hervormd en flexwerk nam een vlucht. Een markante periode voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen.

De Waal vervulde diverse functies binnen de vakbeweging. In 1992 werd hij gekozen in het federatiebestuur van de vakcentrale FNV, met als voornaamste taak de CAO-coördinatie. Van 1997-2005 FNV-voorzitter en vicevoorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De Waal in actie

In het eerste deel wordt o.a. gesproken over hoe de Waal bij de vakbeweging is gekomen, zijn rol als cao onderhandelaar en als voorzitter bij de FNV, de Balkenendenorm en het beloningsbeleid binnen de ING bank. Ook komt de stijl van De Waal als onderhandelaar aan de orde.

In deel twee wordt ingegaan op de invloed van de sociale partners op het sociaal economisch beleid, het werkgelegenheidsbeleid, het beleid met betrekking tot de sociale zekerheid, de privatisering en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

In deel drie komt de persoonlijke relatie van Lodewijk de Waal met het tweede kabinet Balkenende aan bod, de diverse hervormingen tijdens deze kabinetsperiode en de oppositie van de vakbeweging daartegen. Ook wordt ingegaan op de impact die de maatschappelijke veranderingen op de vakbeweging zelf hebben gehad en de verzorgingsstaatshervormingen op de samenleving als geheel. Voorts komt de relatie met het CNV en de werkgeversorganisaties ter sprake. Tot slot wordt ingegaan op het vertrek van De Waal bij de FNV en zijn opvolging.