De Reis van de Ranchi

27 August 2021 - 15:00

Op 27 augustus 2021 vond op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis een heel bijzonder oral history evenement plaats – een reünie van de 37 kinderen die precies éénenzeventig jaar geleden ter wereld kwamen op het stoomschip de Ranchi, onderweg van Indonesië naar Amsterdam.

Ranchi I

Het schip evacueerde KNIL-militairen en hun families uit het in december 1949 onafhankelijk geworden Indonesië. Onder hen een aantal zogenaamde 'veiliggestelden', die gewerkt hadden voor de inlichtingendiensten van de voormalige kolonisator en daarom in Indonesië op de zwarte lijst stonden. Ze werden in het holst van de nacht ingescheept en moesten onderdeks blijven tot het schip de haven verliet, teneinde ontdekking te voorkomen. De evacuatie was het slotakkoord van de vergeefse poging om na de Japanse bezetting Indonesië weer onder Nederlands gezag te brengen.

Nadat het schip een maand later aanmeerde aan de Javakade in Amsterdam gingen de opvarenden ieder huns weegs, een onzekere toekomst tegemoet waarin zij een nieuw bestaan moesten opbouwen in een hen grotendeels onbekend land. Dat zij elkaar nu na éénenzeventig jaar weerzagen is te danken aan radiomaker Joost Wilgenhof die alle 37 baby's geboren op het schip traceerde en bij elkaar bracht.

Thumbnail

Aanleiding was de vondst in de collecties van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis van een foto van de opvarenden bij de aankomst van het schip in Amsterdam. Het resulteerde in een langer lopend project van Museum Perron-Oost, Joost Wilgenhof en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis met audiotours, een tentoonstelling, een reünie van de opvarenden, en in de toekomst een serie podcasts en wellicht een boek.

Thumbnail

Een livestream van de reünie is terug te zien via de link onder dit bericht. Het was een emotionele bijeenkomst, zowel voor de opvarenden van het schip als de families die zij daarna in Nederland stichtten. Verhalen werden herkend, soms ook voor het eerst verteld, maar vooral ook stond men erbij stil hoe het soms beladen verleden hun verdere levens beïnvloed had.

Livestream Reünie "Reis van de Ranchi", 27 augustus 2021, IISG 

Meer informatie over het project is hier te vinden.

Thumbnail