Pepijn Brandon ontvangt Vidi-beurs

14 July 2021 - 10:19

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 78 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Eén van de 78 onderzoekers is historicus Pepijn Brandon, werkzaam voor het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de Vrije Universiteit (VU). Hij krijgt een Vidi van 800.000 euro voor onderzoek naar Land Grabbing and Dutch Expansion (16th-18th century).

Land Grabbing is een urgent wereldwijd probleem met diepe historische wortels. Brandon’s project laat zien hoe de marktgerichte vroegmoderne Nederlandse staat grootschalige landonteigening toepaste als commerciële strategie binnen én buiten Europa. Het Nederlandse voorbeeld geeft zicht op de samenhang tussen geweld en markt in de ontwikkeling van agrarisch kapitalisme.

‘In 1621 vermoordde en verdreef de Verenigde Oost-Indische Compagnie de inwoners van de Banda eilanden om de controle over de nootmuskaatproductie in handen te krijgen. Het is een extreem voorbeeld van landonteigening, maar zeker niet het enige. In Noord- en Zuid-Amerika, maar ook in grensgebieden van de Nederlandse Republiek tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden boeren en oorspronkelijke bewoners vaak met veel geweld van hun land beroofd. Dit is het eerste grootschalige vergelijkende project over de dynamiek van dergelijke episodes van landonteigening in het Nederlandse wereldrijk’, aldus Brandon.

NWO-Vidi (Talentprogramma)
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Pepijn Brandon