Wat levert het u op om Vriend van het IISG te worden?

De officiële organisatie achter de Vrienden van het IISG is de Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De Stichting heeft een ANBI status. De Stichting is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en uw schenking komt 100% ten goede aan het doel.

Als uw schenking is vastgelegd in een periodieke overeenkomst/akte is het RSIN (voorheen fiscaal nummer) van de Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis van belang.

  • RSIN: 002961775
  • Rechtsvorm: stichting
  • Statutaire naam: Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

U kunt een eenmalige of een periodieke gift doen. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. Een periodieke gift van minimaal 5 jaar, moet U vastleggen in een overeenkomst.