Frankrijk Collectiegids

19 September 2018 - 16:21

De collectie-Frankrijk behoort tot de grotere landen-verzamelingen van het IISG. De collectie is opgebouwd vanuit het revolutionaire gedachtegoed in de tweede helft van de achttiende eeuw.

Vanaf de Franse Revolutie wordt de Franse politieke en sociale geschiedenis in de negentiende eeuw gekenmerkt door een afwisseling van autoritaire en verlichte regimes, die voortkwamen uit revolutionaire bewegingen. De verzamelingen traceren de ups en downs van deze bewegingen en van de personen die aan deze beweging leiding gaven of de ideeën ontwikkelden over hoe een nieuwe, rechtvaardiger wereld eruit moest zien.

Het IISG heeft een indrukwekkende verzameling van en over utopische denkers als Cabet, Fourier, Saint-Simon en Proudhon. De twintigste-eeuwse Franse collecties betreffen vooral anarchisme, neo-Malthusianisme en acties van studenten en arbeiders, maar er is ook veel materiaal van linkse politieke partijen en personen. Microfilms van collecties die in andere instellingen berusten (bijvoorbeeld Babeuf, Blanqui, Elisée Reclus in Moskou) vervolledigen de IISG-collecties.

De verzameling is op verschillende manieren ontsloten. Alles is te vinden via de IISG catalogus. Het IISG is bezig zijn belangrijkste archieven en collecties te digitaliseren. Documenten in de archieven van Lucien DescavesEtienne Cabet en vele andere zijn online te bekijken en te downloaden.

Nous Sommes le pouvoir | Poster - Collection IISH