Toegang via API en linked data

Het IISG deelt haar gegevens, kennis en ervaring met andere onderzoekers, onderzoeksinstituten, mensen en machines die geïnteresseerd zijn in sociaal-economische geschiedenis.

De metadata van de IISG collecties zijn beschikbaar als:

 • API (OAI-PMH en SRU/SRW)
 • Linked data (RDF)

Alle metadata kunnen gebruikt worden onder een Creative Commons CC0 1.0 Universal license

IISH Collections | Open Access
IISH Collections | Open Access

API toegang

Alle IISG collectie items zijn toegankelijk via API protocollen:

Voor SRU/SRW, gebruik:

Voor OAI-PMH, gebruik:

De OAI-set kan worden ingesteld op:

 • iish.archieven (voor archieven)
 • iish.evergreen.biblio (voor boeken en tijdschriften)
 • iish.eci (voor audiovisueel materiaal)

Prefix (metadata-indeling) kan worden ingesteld op:

 • marc_xml
 • oai_dc
 • ead

Voorbeeld OAI-aanroep, voor archieven in marcxml-indeling: 

Linked Data

Alle collectie metadata zijn omgezet naar linked data en worden dagelijks ge-updated. De triple store wordt gebruikt als basis voor  deze website, maar is niet publiek toegankelijk. De linked data zijn gemaakt op basis van de volgende bronbestanden:

 • Beschrijvende metadata van boeken, brochures en tijdschriften
 • Top level beschrijvende metadata van archiefcollecties
 • Technische metadata van digitale objecten
 • beschrijvende metadata van onderzoeksdatasets 
 • Website content
 • Onderzoekspublicaties en activiteiten van medewerkers

Een download van de triple store is gebruikt als bijdrage aan het linked data platform van Adamnet. De IISG knowledge graphs zijn beschikbaar op ons Druid linked data platform, als tabellen en via een sparql endpoint. Meer informatie en voorbeelden zijn ook te vinden in de visualisaties op data stories.

De data zijn gelinkt via interne IISG vocabularies. De bron metadata zijn verrijkt met links naar VIAF (auteurs), AAT (materiaaltypes) en LCSH (onderwerpsthesaurus). Deze zullen in 2021 ook deel worden van de knowledge graph.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met manager collecties Eric de Ruijter