Toegang via API en linked data

Het IISG deelt haar gegevens, kennis en ervaring met andere onderzoekers, onderzoeksinstituten, mensen en machines die geïnteresseerd zijn in sociaal-economische geschiedenis.

De metadata van de IISG collecties zijn beschikbaar als:

 • API (OAI-PMH en SRU/SRW)
 • Linked data (RDF)

Alle metadata kunnen gebruikt worden onder een Creative Commons CC0 1.0 Universal license

IISH Collections | Open Access
IISH Collections | Open Access

API toegang

Alle IISG collectie items zijn toegankelijk via API protocollen:

Voor SRU/SRW, gebruik:

Voor OAI-PMH, gebruik:

De OAI-set kan worden ingesteld op:

 • iish.archieven (voor archieven)
 • iish.evergreen.biblio (voor boeken en tijdschriften)
 • iish.eci (voor audiovisueel materiaal)

Prefix (metadata-indeling) kan worden ingesteld op:

 • marc_xml
 • oai_dc
 • ead

Voorbeeld OAI-aanroep, voor archieven in marcxml-indeling: 

Linked Data

Alle collectie metadata zijn omgezet naar linked data en worden dagelijks ge-updated. De triple store wordt gebruikt als basis voor  deze website, maar is niet publiek toegankelijk. De linked data zijn gemaakt op basis van de volgende bronbestanden:

 • Metadata van boeken, brochures en tijdschriften (in MARC)
 • Metadata van archiefcollecties (in EAD)
 • Metadata van digitale objecten (in METS)
 • Metadata van onderzoeksdatasets (in DDI)
 • Website content

Een download van de triple store is gebruikt als bijdrage aan het linked data platform van Adamnet. In 2019 zullen de collectie linked data beschikbaar gemaakt worden via een sparql endpoint, samen met de linked data van onderzoek die al beschikbaar zijn via de DataLegend website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IISG web manager Marcel Boontje of manager collecties Eric de Ruijter