Reproducties

Personen of organisaties die edities van bronnen willen publiceren, in welke vorm dan ook, dienen eerst contact op te nemen met de directeur van het IISG.

Zelf kopiëren

 • Over het algemeen mag u bibliotheek- en archiefmateriaal, mits in goede staat, zelf scannen, fotograferen of kopiëren.
 • Voor het afdrukken van microfilm/microfiche is een printer en scanner beschikbaar.
 • Voor scannen, kopiëren en printen is apparatuur aanwezig.

Bekijk de tarieven en betaalmethoden

  Miniatuurvoorbeeld

  Laten kopiëren

  • Het Instituut beschikt over een fotografische- en reproductiedienst waar op kosten van de gebruiker digitale reproducties worden gemaakt.

  Bekijk de tarieven en betaalmethoden

  Voor het bestellen van een digitale reproductie gebruikt u de knop 'Request Reproduction'. Die vindt u naast het plaatsingsnummer in de online catalogus. U kunt op deze manier eerst een offerte aanvragen, of direct bestellen en betalen.

  Voor het bestellen van scans van archiefstukken is het raadzaam eerst de beschikbare inventarissen van archieven te raadplegen.
  N.B. Let op de mogelijke beperkte toegang tot bepaalde archieven.

  Om conserveringsredenen kan kwetsbaar materiaal niet gereproduceerd worden.

  In de meeste gevallen bezit het IISG niet het auteursrecht van het materiaal. Het IISG bemiddelt niet in kwesties betreffende auteursrecht van derden.

  Auteursrechten

  1. Het IISG stelt, als deel van zijn missie, zijn collecties beschikbaar voor onderzoek, onderwijs en privé gebruik.
  2. Bij het materiaal biedt het IISG ook informatie over auteursrecht, voor zover bekend. Deze gegevens zijn te vinden in de beschrijving in de catalogus. De aard van de (historische) collecties maakt het echter niet altijd mogelijk volledige of juiste informatie te achterhalen.
  3. In de meeste gevallen bezit het IISG niet het auteursrecht van het materiaal.
  4. Kopieën van materiaal uit IISG collecties worden geleverd voor onderzoek, onderwijs en privé gebruik.
  5. Wanneer een gebruiker het materiaal voor een ander doel, zoals publicatie of verspreiding op andere manier, wil gebruiken, is hij zelf verplicht het auteursrecht en gebruiksvoorwaarden uit te zoeken en daaraan te voldoen.
  6. Het IISG bemiddelt niet in kwesties betreffende auteursrecht van derden.
  7. Behalve wanneer het IISG zelf het auteursrecht bezit, kan het niet toestemming geven of weigeren voor publicatie of verspreiding op een andere manier. Voor toestemming en eventuele kosten moet contact met de rechthebbende gezocht worden.
  8. Het IISG accepteert geen verantwoordelijkheid voor hoe het materiaal gebruikt wordt.
  9. Voor meer informatie over auteursrecht, zie de volgende websites:
   www.auteursrecht.nl of www.pictoright.nl
  10. Bij gebruik van materiaal uit de IISG collectie moet het IISG als bron vermeld worden:
   [Naam van collectie], Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam)