Debatten

Het IISG organiseert debatten en neemt er aan deel. Deze pagina geeft een overzicht van die debatten.

Buitenhof 12-11-17 | Leo Lucassen vs Geerten Waling

Bron Buitenhof: ''Historicus Leo Lucassen bekritiseerde Geert Wilders in een tweet vanwege diens voorgenomen wandeling door het Brusselse Molenbeek. Het deed hem denken aan de jaren dertig. Geerten Waling – ook historicus – vindt de vergelijking van Lucassen om de positie van joden in de jaren dertig te vergelijken met die van moslims nu ongepast. Tot hoever mag een historicus gaan en wanneer ga je over de grens bij dit debat? En is het eigenlijk wetenschappelijk verantwoord om dit soort vergelijkingen te maken?''. | Datum: 12 november 2017

KennisCafé: Alles van waarde is ... weg?!

Zou er over honderd of duizend jaar nog wel iets te onderzoeken zijn voor de toekomstige historici? Of is er in de toekomst minder bekend over onze tijd dan we nu weten over het oude Rome? Zijn onze bytes en tablets net zo bestendig als gebeitelde tekens op kleitabletten?

Bron: De Balie Kenniscafë / Datum: 17 november 2014

De Toekomst van Werken #18 - Werken in Netwerken

De achttiende editie van de reeks ‘De toekomst van werk’, georganiseerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en Pakhuis de Zwijger ging over 'werken in netwerken'. De trends, praktijk en toekomst van werk(gelegenheid) werden besproken met het panel van experts en de aanwezigen. Is Werken in Netwerken het realistische toekomstscenario? We vroegen het het publiek.