Global Labour History

Global Labour History is geen theorie maar een aandachtsgebied. Het betreft de geschiedenis van al die mensen die door hun werk onze moderne wereld hebben opgebouwd - niet alleen loonarbeiders, maar ook slaven, deelpachters, huisvrouwen, zelfstandigen en vele andere groepen. Het richt zich op de arbeidsrelaties van deze mensen, als individuen, maar ook als leden van huishoudens, netwerken en in andere contexten. Global Labour History bestrijkt de laatste vijf eeuwen en, in principe, alle continenten. Het vergelijkt ontwikkelingen in verschillende delen van de wereld en probeert intercontinentale verbindingen en interactie zichtbaar te maken.

De studie van arbeidsverhoudingen omvat werk dat zowel vrij als onvrij, betaald en onbetaald is. De studie van arbeidsverhoudingen betreft niet alleen de individuele werknemer maar ook zijn / haar familie. Genderverhoudingen spelen een belangrijke rol binnen het gezin en bij arbeidsverhoudingen waarbij individuele familieleden betrokken zijn.

De wereldwijde arbeidsgeschiedenis heeft vooral betrekking op de studie van arbeidsverhoudingen die samen met de groei van de wereldmarkt sinds de 14e eeuw zijn geëvolueerd. Studies die verder teruggaan in de tijd zijn echter absoluut niet uitgesloten.

Als centrale gedachte bij deze benadering hebben we het idee ontwikkeld van een Global Collaboratory over de geschiedenis van de arbeidsrelaties, 1500-2000. Eerste hoofddoel van dit project is het krijgen van statistisch inzicht in de wereldwijde spreiding van alle soorten arbeidsverhoudingen (met daarin systematisch ook vrouwen- en kinderarbeid) in vijf historische dwarsdoorsneden: 1500, 1650, 1800, 1900 en 2000. Het tweede doel zal zijn: de verklaring van gesignaleerde verschuivingen in arbeidsrelaties wereldwijd.