Migratiegeschiedenis

Het IISG onderzoekt migratiegeschiedenis wereldwijd in het project Global Migration History. 

Migratie geschiedenis is zowel een prominent onderdeel van 'Global Labour History' als een cruciaal onderdeel van de 'Global Economic History'. De studie van de wereldwijde geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen zou zelfs ondenkbaar zijn zonder daarin de geschiedenis van onvrije migratie (slavernij, contractarbeid, gedwongen migratie, militaire migratie), seizoensmigratie enzovoorts. In de studie van de 'Global Economic History' spelen migratiebewegingen een belangrijke rol naast andere demografische factoren. 

Om te komen tot een beter begrip van de oorzaken en effecten van migratie- en vestigingsprocessen in de huidige globaliserende wereld, zijn een lange termijn- en een globaal perspectief onontbeerlijk. Tot nog toe waren migratiestudies vooral gericht op Europa en de Atlantische wereld. Since 2005 participeert het IISG in een meerjaren programma dat beoogt migratie ervaringen van de niet-westerse wereld in te sluiten. Samen met de afdeling Geschiedenis van Universeit Leiden heeft het IISG Global Migration History Programme opgezet. Zie ook de lopende Global Migration History projecten.

IISH Research | Global Migration History | Two generations of Slovenian miners in Brunssum (1947)