Onderzoeksprojecten

IISH Research | Lippische Ziegler | Lippe Brickmakers | Photo in IISH-collection

Onderzoeksprojecten

Historical prices and wages | Florijn uit 1616 (Kampen)

Historical Prices and Wages (HPW)

22 maart 2019 10:20

Data on prices and wages are among the most important sources of information in social- and economic-historical research, especially for the pre-statistical period. HPW collects this data.

Op de werkvloer in Oss

Tussen solidariteit en fragmentatie

30 januari 2024 14:42

Tussen solidariteit en fragmentatie. Een analyse van de gevolgen van en reacties op veranderende arbeidsverhoudingen door werkvloer en vakbeweging in Nederland, 1970-2020

PhD Researcher: Rosa Kösters MA 
Promotor en projectleider: Dr. Matthias van Rossum
Promotor: Prof. dr. Leo Lucassen

Het project Tussen solidariteit en fragmentatie onderzoekt de gevolgen van de transformatie van werk in Nederland voor werkvloerverhoudingen en effecten daarvan op hoe werkenden zich organiseren.

Affiche arbeidsinspectie

Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidsinspectie / Werk en sociale zekerheid in Nederland 1890-2025

11 december 2023 13:23

De Arbeidsinspectie is opgericht in 1890, toen de industrie in Nederland sterk groeide en de werkenden steeds meer afhankelijk werden van hun werkgevers. De werkgevers wilden in die tijd vaak, ten koste van de gezondheid en veiligheid van hun werknemers, de kosten laag houden. In dit klimaat werd de Arbeidsinspectie opgericht om ervoor te zorgen dat de omstandigheden op de werkvloer veilig en menselijk bleven.

drawing of victim of punishment

Tolerante migrantensteden? De zaak van Holland 1600-1900

9 november 2023 16:00

Dit door NWO gefinancierde project zal antwoord geven op de vraag hoe geloofwaardig het beeld van de tolerante Nederlandse steden werkelijk is en hoe dit in de loop der tijd veranderde door migranten te onderzoeken door de ogen van de rechtbanken in de sterk verstedelijkte kustprovincies van Nederland (Holland) tussen 1600 en 1900. Het doel is om patronen van continuïteit en verandering te ontdekken in: 1. Behandeling van migranten door strafrechtbanken, en 2. Geweld en conflicten tussen migranten en autochtonen.

Theevisite in een Europees huis in Batavia, Jan Brandes, 1779 - 1785

Colonial Girl Power: vrouwen en hun strategieën voor opwaartse mobiliteit in Nederlandse vestigingen in Azië en het Atlantische gebied

9 november 2023 15:48

Dit onderzoeksproject stelt de vraag hoe vrouwen in de Nederlandse koloniale steden hun sociale stijgingskansen probeerden te vergroten door middel van arbeid, huwelijk of vermogen, wat hiervan de gevolgen waren, en welke factoren daarbij een rol speelden. Dit onderzoek behelst een systematische studie van sociale stijgingsstrategieën en -kansen van een representatieve groep vrouwen binnen de Europese rechtssfeer (zowel vrije vrouwen als tot slaafgemaakten) in Batavia, Paramaribo, Cochin en Willemstad, en is gebaseerd op rechtszaken, notariële archieven, doop-, trouw- en begraafregisters, wetgeving en verordeningen (plakaatboeken).

:A page from one of the ledgers of the Amsterdam Assurantie Compagnie of 1771, in which Dutch merchant Nicolaas Jan van Baggen takes out insurance on the lives of enslaved people.

Slavery Verzekerd

9 november 2023 15:40

Het project "Slavernij Verzekerd: Een onderzoek naar de Amsterdamse Assurantie Compagnie 1771 en haar betrokkenheid bij slavernij, 1771-1873" richt zich op de geschiedenis van één Amsterdamse verzekeringsmaatschappij en haar betrokkenheid bij slavernij. Tot nu toe is de rol van verzekeringsmaatschappijen in zowel de slavenhandel als de handel in door slaven geproduceerde goederen onderbelicht gebleven.

Migranten en de rechtbanken van Amsterdam, 1600-1800

9 november 2023 16:08

Dit project zal opnieuw kijken naar deze veronderstelling van tolerante co-existentie tussen migranten en de lokale bevolking, door zowel de institutionele behandeling van migranten als hun interpersoonlijke interacties met hun buren te bestuderen, zoals gedocumenteerd in de archieven van het stedelijke rechtssysteem. Door te kijken naar hoe sterk de plaats van herkomst de behandeling van migranten in de Nederlandse Republiek beïnvloedde, kunnen we een meer genuanceerde analyselaag toevoegen aan de karakterisering van de vroegmoderne Nederlandse Republiek als 'tolerant', naast een analyse van confessionele coëxistentie of van sociale mobiliteitstrends op de lange termijn.

GLOBALISE: Digital research infrastructure for VOC archives

7 november 2023 13:30

Consisting of approximately twenty-five million pages, the UNESCO Memory of the World-listed archives of the Dutch East India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC) offer a unique view on interactions between European and non-European actors in Asia in the seventeenth and eighteenth centuries. Currently, however, doing research on this vast collection of handwritten documents is extremely challenging. The GLOBALISE project creates an online research infrastructure that unlocks the key series of VOC documents and reports for advanced new research methods. The infrastructure will engage the wider public with this many-sided and increasingly hotly-debated period of Dutch overseas history.

Staat en slavernij cover

Staat en Slavernij

7 november 2023 13:15

State and Slavery details how the Dutch state and its predecessors were involved in colonial slavery. It describes how different stakeholders, such as enslaved people, administrators, and entrepreneurs in the Dutch Republic and in colonized societies responded to slavery. The project has the dual aim to explore current research into the Dutch colonial slavery past and the latter’s impact on contemporary societies through the publication of State and Slavery and, additionally, to draft an agenda for future research into Dutch slavery practices.