Tolerante migrantensteden? De zaak van Holland 1600-1900

09 November 2023 - 16:00

Dit door NWO gefinancierde project zal antwoord geven op de vraag hoe geloofwaardig het beeld van de tolerante Nederlandse steden werkelijk is en hoe dit in de loop der tijd veranderde door migranten te onderzoeken door de ogen van de rechtbanken in de sterk verstedelijkte kustprovincies van Nederland (Holland) tussen 1600 en 1900. Het doel is om patronen van continuïteit en verandering te ontdekken in: 1. Behandeling van migranten door strafrechtbanken, en 2. Geweld en conflicten tussen migranten en autochtonen.

Project leiders: prof. dr. Manon van der Heijden (Leiden University) and Leo Lucassen (IISH). Postdoc is dr. Jeanette Kamp and PhD students are Samantha Sint Nicolaas (IISH) with the project: Migrants and the Court of Amsterdam, 1600-1800 and Karlijn Luk (Leiden University).

Duur:  2020-2024

Financiering: NWO Open Competitie grant (750K)

Resultaat: twee proefschriften en een aantal peer reviewed artikelen. 

drawing of victim of punishment