De suikerplantage in India en Indonesië, industriële productie, 1770-2010

11 July 2018 - 12:29

Bosma, U., The sugar plantation in India and Indonesia, Industrial Prodcution, 1770-2010 (CUP 2013).

'The Sugar Plantation in India and Indonesia; Industrial Production, 1770–2010', het nieuwste boek van het IISG-personeelslid en hoogleraar' Internationale vergelijkende sociale geschiedenis 'aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Ulbe Bosma, werd uitgegeven door Cambridge University Press.

In dit boek beschrijft Ulbe Bosma hoe de Britten en Nederlanders het Caribische suikerplantagemodel in Azië introduceerden en het in de loop van de tijd opnieuw vormgaven. Tot de afschaffingscampagnes rond 1800 begonnen, hadden de Europese markten bijna uitsluitend vertrouwd op Caribische suiker die door slavenarbeid werd geproduceerd. Daarna werd het importeren van Aziatische suiker en het overbrengen van de plantageproductie naar Azië een serieuze optie voor de westerse wereld.

Hoewel aanvankelijke pogingen van Britse planters in India faalden, was het Nederlandse koloniale bestuur veel succesvoller op Java, waar het in 1830 het 'cultuurstelsel' introduceerde, een systeem van gedwongen teelten dat de lokale boerenproductie aan industriële productie bond.

Een eeuw later adopteerde India het Javaanse model in combinatie met coöperaties van boeren in plaats van dwangmaatregelen te nemen. Coöperaties konden echter niet voorkomen dat de industriële suikerproductie kleine boeren en rietsnijders uitbuitte. Bosma vindt dat veel van de moderne suikerproductie in Azië lijkt op het misbruik van arbeid door de oude plantagesystemen van het Caribisch gebied.

IISH | Publications | Plantation in Dutch East Indies