Veelgestelde Vragen

Deze pagina bevat antwoorden op de meest gestelde vragen over IISG-verzamelingen, archieven, onderzoeken en diensten.

Algemeen

 

 1. Kan ik zelf onderzoek doen bij het IISG / NEHA?
  Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (met daarin opgenomen de Perscollectie van het NIBG) en het Nederlandsch Economisch Historisch Archief zijn bibliotheek- en archiefinstellingen waar iedereen welkom is om zelf onderzoek te doen op de studiezaal.
   
 2. Zijn er kosten verbonden aan de dienstverlening van het IISG?
  De toegang tot de studiezaal en het raadplegen van de collecties is gratis.
  Ook schriftelijke vragen die snel en eenvoudig zijn te beantwoorden, behoren tot deze dienstverlening.
   
 3. Kan ik lid worden van de bibliotheek?
  Het is niet mogelijk om lid te worden van de bibliotheek. De toegang tot de studiezaal en het raadplegen van de collecties is gratis. Het IISG verstrekt geen pasjes.
  Bezoekers worden gevraagd bij elk bezoek het gastenboek te tekenen.
   
 4. Wanneer is de studiezaal open?
  Op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.
  Na 15.00 uur kan geen materiaal uit de magazijnen worden opgevraagd.
  Het Instituut is gesloten tijdens nationale feestdagen.
   
 5. Hoe kom ik bij het IISG?
  Zie de Routebeschrijving voor bereikbaarheid per openbaar vervoer of voor een routebeschrijving per auto (en fiets).

Zoeken

 

 1. Hoe vind ik ....?
  U raadpleegt op dit moment de corporate website van het IISG, die algemene informatie over alle activiteiten van het IISG bevat. U kunt daarin onder meer in het zoekblok zoeken op trefwoorden. 
  Zoekt u een boek, archiefcollectie, poster of tijdschrift? Ga dan naar de catalogus. Boeken, brochures en tijdschriften kunt u via de catalogus online reserveren.
  Al het materiaal is opgeslagen in gesloten magazijnen.
  De gemiddelde wachttijd voor materiaal is 30 minuten.
   
 2. Ik ben op zoek naar een krant uit het jaar .... Is die bij u in te zien?
  De bibliotheek van het IISG bezit een uitgebreide collectie Nederlandse kranten.
  Op de studiezaal zijn ook kranten in te zien uit de Perscollectie van het Nederlands Instituut voor beeld en geluid (NIBG). In de Perscollectie zijn geen hele jaargangen van kranten aanwezig, maar alleen bijzondere nummers die voor de geschiedenis van de krant van belang zijn.
  Een aantal kranten is alleen op microfiche of microfilm beschikbaar. De originelen van deze kranten worden niet ter inzage gegeven. Van de microfiches of microfilms kunnen (zelf) kopieën gemaakt worden. Van ingebonden kranten kunnen alleen fotokopieën of scans besteld worden.
   
 3. Hebt u artikelen gesorteerd op onderwerp?
  Tijdschriftartikelen en hoofdstukken in boeken zijn niet ontsloten. U moet weten in welk tijdschrift / krant mogelijk informatie heeft gestaan en het betreffende tijdschrift opvragen om te zien of er iets in staat.
  Online hulpmiddelen zijn de Labour History Serials Service met inhoudsopgaven van tijdschriften op het terrein van 'labour history', de database ViVa - Vrouwengeschiedenis in het Vaktijdschrift.
   
 4. Welke archieven zijn er bij het IISG / NEHA / NIBG Perscollectie?
  Om te zien welke archieven bewaard worden kunt u kijken in de catalogus van het IISG. Van meer dan 1200 archieven zijn er toegangen in de vorm van lijsten en inventarissen online beschikbaar.
  Op de studiezaal zijn ook archieven in te zien van het NEHA en de NIBG Perscollectie.
   
 5. Hebt u foto's / affiches?
  In de gids Beeld & Geluid collecties staat een beschrijving van het audiovisuele materiaal aanwezig in onze collecties.
  Het grootste deel van dit materiaal is toegankelijk via de catalogus en is doorzoekbaar op onder andere organisatie, tijd, plaats en trefwoord. Een overzicht van de trefwoorden vindt u op de pagina Beeld & Geluid collecties.
  Gedigitaliseerde afbeeldingen (lage resolutie scans) van materiaal worden getoond via deze catalogus. Na overleg met het studiezaalpersoneel is het in sommige gevallen mogelijk origineel materiaal te raadplegen. Inzage is dan alleen op afspraak mogelijk.

Raadplegen

 

 1. Kan ik een boek / tijdschrift / archiefstuk reserveren?
  Boeken, brochures, tijdschriften en archiefstukken kunt u via de catalogus online reserveren.
   
 2. Zijn archiefstukken online te raadplegen?
  Bijna 400 archieven zijn online te raadplegen. Het IISG beheert ruim 5200 verschillende archiefcollecties, samen meer dan 14 km papier. Het is onmogelijk om deze stukken allemaal online beschikbaar te stellen.
  Het is in die gevallen wel mogelijk om reproducties te bestellen
   
 3. Zijn alle archiefstukken vrij toegankelijk? 
  De meeste archieven zijn in principe zonder beperkingen beschikbaar voor onderzoek.
  In sommige gevallen zijn archieven niet vrij raadpleegbaar. Meestal gaat het hierbij om archieven waarbij contractueel is bepaald dat de schenker of bruikleengever van het archief toestemming moet geven voor raadpleging, kopiëren en/of publicatie. Dit is na te lezen in de inventaris op het betreffende archief.
   
 4. Archiefstukken die ik wil inzien zijn niet vrij toegankelijk - hoe vraag ik toestemming om deze stukken in te zien?
  Het IISG bemiddelt bij het verkrijgen van toestemming van de archiefvormer tot inzage van niet vrij toegankelijke archieven.
  Voor inzage van een dergelijk archief dient u een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de afdeling Dienstverlening. In dit verzoek moet worden aangegeven om welk archief het gaat, het onderwerp en doel van de studie. Voor eindscriptie of dissertatie dient u ook de opleiding en naam van studiebegeleider / promotor te vermelden.
  Zoek in de catalogus het betreffende archief op, selecteer de gewenste inventarisnummers en klik op 'Aanvragen' - in het vervolg scherm kunt u het formulier voor toestemming invullen.
  Indien toestemming tot inzage verleend is bent u welkom op de studiezaal van het IISG om de stukken in te zien.

Levering

 

 1. Kan ik boeken lenen?
  Het IISG is een presentiebibliotheek waar het bibliotheekmateriaal voor iedereen beschikbaar moet zijn. Hierom wordt geen materiaal uitgeleend.
   
 2. Zijn tijdschriften te lenen?
  Tijdschriften en kranten worden niet uitgeleend, in de meeste gevallen kunnen er wel reproducties gemaakt worden.
   
 3. Mag ik zelf kopieën maken uit boeken en/of tijdschriften?
  Bibliotheekmateriaal, mits in goede staat en van afmetingen tot maximaal A4-formaat, mag zelf gefotografeerd, gescand of gekopieerd worden. Zie de tarieven.
   
 4. Mag ik zelf kopieën maken van archiefstukken?
  Het is toegestaan zelf archiefstukken te fotograferen of te scannen.
  U kunt ook een bestelling plaatsen via de online catalogus. De reproducties worden dan, tegen betaling, als pdf toegestuurd.
   
 5. Kan ik opdracht geven tot onderzoek?
  De dienstverlening van het IISG is gericht op het verstrekken van informatie over de bij het IISG in beheer zijnde collecties, niet op het doen van uitgebreid onderzoek voor derden. Wel heeft het IISG contact met historici die de collecties kennen en tegen vergoeding onderzoek voor u kunnen doen. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de studiezaal vraag@iisg.nl. Iedereen is welkom om zelf onderzoek te doen.
   
 6. Ik moet een werkstuk schrijven, kunt u mij informatie toesturen?
  Het IISG maakt geen informatiepakketten om te versturen.
  De toegang tot de studiezaal en het raadplegen van de collecties is vrij voor iedereen. Zie het overzicht van de archiefcollecties en/of raadpleeg de IISG-catalogus op search.iisg.amsterdam.

Bestellen

 

 1. Kan ik scans bestellen van boeken / tijdschriften?
  Voor het bestellen van een digitale reproductie (pdf) gebruikt u de knop 'Reproductie aanvragen'. Die vindt u naast het plaatsingsnummer in de online catalogus. U kunt op deze manier eerst een offerte aanvragen, of, in het geval van boeken, direct bestellen en betalen.
   
 2. Kan ik scans bestellen van archiefstukken?
  Voor het bestellen van een digitale reproductie (pdf) gebruikt u de knop 'Reproductie aanvragen'. Die vindt u in de omschrijving van het archief in de online catalogus. U kunt hier aangeven van welke inventarisnummers of archiefstukken u scans wenst. U krijgt vervolgens eerst een offerte, en u kunt daarna online betalen. Wij besteden maximaal 30 minuten om de door u gewenste stukken in een archief te vinden. Als dat niet haalbaar is, kunnen wij helaas geen offerte maken.
   
 3. Kan ik affiches kopen die op de website staan afgebeeld?
  Het is mogelijk om hoge resolutie scans van affiches te bestellen.
   
 4. Kan ik LP's kopen?
  Het IISG is een archief- en bibliotheekinstelling en verzamelen - wij verkopen geen LP's uit onze collecties.
  Het is mogelijk om reproducties te bestellen.
   
 5. Kan ik buttons ruilen / kopen?
  Het IISG is een archief- en bibliotheekinstelling - wij ruilen en verkopen geen buttons uit onze collecties.
  Het is mogelijk om reproducties te bestellen.
   
 6. Rust er auteursrecht op foto's/affiches?
  In de meeste gevallen wel. Het Instituut is beheerder van de collectie foto's en affiches en bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
  De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties.
  Zie IISG-verklaring over auteursrecht.
  Informatie over auteursrecht is na te lezen op de website Auteursrecht - www.auteursrecht.nl.
   
 7. Hoe kan ik een auteursrechthebbende achterhalen?
  Verschillende instanties kunnen u hierbij helpen. O.a.:
  • Stichting Beeldrecht www.beeldrecht.nl
   Auteursrechtenorganisatie voor beeldende kunstenaars en vertegenwoordigt zowel Nederlandse als buitenlandse kunstenaars (en hun erfgenamen).
  • Burafo - de auteursrechtenorganisatie voor fotografen www.burafo.nl
  • Stichting FotoAnoniem, indien de fotograaf niet bekend is - www.fotoanoniem.nl

Overig

 

 1. Ik heb een polis van een oude levensverzekering gevonden - is die nog iets waard?
  Het antwoord op uw vraag is niet te vinden bij het IISG, maar wel bij De Nederlandse Bank. Voor publieksvragen over bijvoorbeeld pensioenen, polissen, bankbiljetten en guldens inwisselen kunt u contact opnemen met 0800 020 1068 (gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar info@dnb.nl.
   
 2. Heb ik bij mijn vorige werkgever(s) pensioen opgebouwd?
  Soms weet u niet meer of u bij een vroegere werkgever pensioen heeft opgebouwd of niet. Het antwoord op uw vraag is niet te vinden bij het IISG, maar wel bij De Nederlandse Bank. Voor publieksvragen over bijvoorbeeld pensioenen, polissen, bankbiljetten en guldens inwisselen kunt u contact opnemen met 0800 020 1068 (gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar info@dnb.nl.
   
 3. Ik heb een andere vraag ...
  De afdeling Publieksdiensten beantwoordt vragen met betrekking tot de collecties (archieven, boeken, periodieken, e.d.) U kunt uw vraag stellen via vraag@iisg.nl. In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar een andere instantie.