Wereldverbeteraars!

09 November 2018 - 14:54

In 2011 werd Wereldverbeteraars!, een tentoonstelling rond 75 jaar IISG gehouden bij Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De website bij het project toonde de tentoonstelling online.

Het IISG ontstond in de roerige jaren dertig toen, na de machtsgreep van Hitler, veel documenten en archieven van oppositionele bewegingen verloren dreigden te gaan. Belangrijke archieven die in de beginjaren in veiligheid werden gebracht in Amsterdam zijn: het archief van de Duitse socialistische beweging (met de manuscripten van Marx en Engels), de door Stalin bedreigde archieven van revolutionairen en de door Franco bedreigde Spaanse vakbondsarchieven.

Na WOII bleef het IISG succesvol verzamelen. Behalve Nederlandse emancipatorische bewegingen als Provo en internationaal opererende bewegingen als Greenpeace en Amnesty International, vonden bedreigde archieven van organisaties en personen uit landen als Turkije, Iran, Birma en Indonesië een veilig onderdak bij het Instituut.

Een selectie van de unieke documenten die de afgelopen 75 jaar door het IISG in Amsterdam zijn samengebracht, wordt op deze website getoond. In vijf thema's, te weten: West Europa, Oost Europa, Nabije en Midden Oosten, Zuid en Zuidoost Azië en Globalisatie, wordt de boeiende verzamelhistorie weergegeven van één van 's werelds oudste en grootste instituten op het gebied van de sociale geschiedenis.

Hieronder vind je een pdf (29Mb) van de online tentoonstelling op de website iisg.nl/rebels die bij het project hoorde.