Licentie

Voor vragen en meer informatie:

Contentlicentie: Creative Commons 4.0 license

De teksten op deze website en zijn voorgangers www.iisg.nl en www.socialhistory.org zijn gelicenseerd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0-license. Dit betekent dat iedereen vrij is om de pagina's met een licentie te gebruiken, te delen of te remixen, onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden zijn:

  • Je moet het International Institute of Social History voor het gebruikte materiaal toeschrijven
  • Vermeld de bron-URL
  • Je mag het niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Uitzonderingen

Niet al het materiaal op de IISG-website is beschikbaar onder de CC-licentie.

Copyrights

Zie ook:

Metadatalicentie: Creative Commons CC0 1.0 Universal license

Het IISG deelt zijn metadata (dat wil zeggen de beschrijvingen op deze website van boeken, tijdschriften, collecties, archieven, collectie-items, datasets en al het andere) onder Creative Commons CC0 1.0 Universele license.

De objecten beschreven door onze metadata kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn (en zijn dat vaak ook). Zie Uitzonderingen in het blok over Contentlicentie.

Het IISG geeft de metadata (hierna aangeduid als 'het werk') van onze triplestore aan het publieke domein door afstand te doen van de rechten op de metadata wereldwijd volgens het auteursrecht, inclusief alle gerelateerde en naburige rechten, voor zover toegestaan ​​door de wet.

U kunt het werk kopiëren, wijzigen, distribueren en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden, allemaal zonder toestemming te vragen. Zie Andere informatie hieronder.

Andere informatie

  • Op geen enkele manier worden de patent- of handelsmerkrechten van een persoon beïnvloed door CC0, noch de rechten die andere personen kunnen hebben in het werk of in de manier waarop het werk wordt gebruikt, zoals publiciteit of privacyrechten.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de persoon die een werk aan deze akte heeft verbonden geen garanties over het werk en wijst hij de aansprakelijkheid af voor elk gebruik van het werk, voor zover dit is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.
  • Wanneer u het werk gebruikt of citeert, moet u geen goedkeuring door de auteur of de bevestiger impliceren.