Adopteer geschiedenis

Help het IISG om haar collectie in stand te houden voor de toekomst door een stukje geschiedenis uit onze collectie te adopteren.

Het IISG is het grootste instituut in de wereld op het gebied van sociale geschiedenis onderzoek. Het instituut fungeert sinds 1935 als plek die cultureel erfgoed van arbeidersbewegingen en andere emancipatoire groepen en bewegingen.

  • Veiligstellen is slechts het begin van langdurige opslag, toegang, restauratie en bewaring.
  • De begroting van het IISG is onvoldoende om een optimale conservering van alle collecties voor de toekomst te verzekeren.
  • We hopen daarom via andere kanalen ondersteuning te krijgen.
  • U kunt helpen door een stukje geschiedenis uit onze collecties te adopteren.

Deze missie vereist niet langer gevaarlijke reizen, zoals die door medewerkers van het instituut zijn gemaakt naar Europese landen onder autoritaire regimes in de jaren dertig van de vorige eeuw. Financiële bijdragen zouden ons echter enorm helpen. Dergelijke bijdragen stellen ons in staat om een werk, een archief of een verzameling van uw keuze te bewaren, toegankelijk te maken of te digitaliseren. En omdat de Vrienden van het IISG een ANBI-instelling* zijn, staat de Nederlandse staat u toe om bijdragen van belastingen af te trekken.

  • Neem voor meer informatie over Adopteer geschiedenis contact op met: friends@iisg.nl

* Geregistreerd als Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 41205203.

Adopt History | Het IISG heeft u nodig