In Memoriam Benjamin Mouwes

30 June 2022 - 13:46

Met veel verdriet nemen we afscheid van onze zeer gewaardeerde en geliefde collega Benjamin Mouwes, die afgelopen zondag, 26 juni, overleed. Ben was medewerker van de afdeling Data & Verrijking, in het team dat voor de Historische Steekproef Nederland (HSN) data verzamelt. Na zijn pensioen in 2013 bleef hij aan als vrijwilliger bij de HSN.

Met zijn collega's maakte Ben de unieke dataverzameling mogelijk, op basis waarvan honderden wetenschappelijke artikelen zijn verschenen met nieuwe inzichten in geschiedenis, sociale ongelijkheid, demografie en gezondheid. Ben werkte meer dan twintig jaar voor de HSN, waarbij hij zich vooral bezighield met het werk in de verschillende, over het hele land verspreide archieven van waaruit de data voor de HSN verzameld worden. Hierbij onderscheidde hij zich door het gemak waarmee hij contacten wist te leggen in weinig toegankelijke omstandigheden.

Ben was een drijvende kracht. Hij had altijd een glimlach, een ‘dat-gaan-we-doen’-mentaliteit en veel prachtige verhalen over wat hij meemaakte bij zijn bezoeken aan de archieven of daarbuiten. Ook naast het werk stond Ben altijd voor een ander klaar. Om zijn jarenlange inzet voor anderen te onderstrepen ontving hij eerder dit jaar de Andreaspenning, die de gemeente Amsterdam uitreikt aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied. Ben verzorgde tal van vrijwilligerstaken, maar centraal stond hierbij zijn rol als ‘speeltuinburgemeester’, waarin hij als bestuurslid en toezichthouder zorgde voor een plek waar kinderen vrij kunnen spelen. 

We zullen Ben enorm gaan missen, niet alleen vanwege zijn inzet voor de HSN, maar vooral ook vanwege zijn persoonlijkheid.

Wij wensen zijn vrouw Fajga en zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe in deze verdrietige periode.

Namens het gehele team van de Historische Steekproef Nederland,

Richard Zijdeman

Hoofd afdeling Data & Verrijking

A photograph of Ben Mouwes