Andreaspenning voor HSN-vrijwilliger Ben Mouwes

28 March 2022 - 12:14

HSN-vrijwilliger Ben Mouwes heeft zondag 27 maart de Andreaspenning ontvangen uit handen van Micha Mos, lid van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum. Hij ontving de onderscheiding voor zijn grote inzet voor de speeltuinvereniging De Waag, die 100 jaar bestaat. De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.

Als buurtbewoner, ‘buurtburgemeester’ en bestuurslid zet Mouwes zich al 26 jaar in om de speeltuin te openen en te sluiten en zorgt hij ervoor dat de speeltuin er mooi en vooral veilig bij ligt. Hij treedt op als er problemen zijn en zorgt ervoor dat er in een dichtbebouwde buurt een plek is waar kinderen vrij kunnen spelen. Naast zijn vrijwilligerswerk voor De Waag en zijn werkzaamheden voor het IISG, is hij ook nog bestuurslid van Stichting ’t Swieneparredies in Haren, verzorgt hij de lay-out en distributie van het Jiddische taaltijdschrift Grine Medine én bemant hij regelmatig de koffiekar voor de Portugese synagoge aan het Mr. Vissersplein. 

De aanvraag voor de onderscheiding is gedaan door speeltuinvereniging De Waag. De speeltuin heeft de HSN (Historische Steekproef Nederland) gevraagd om de aanvraag met een aanbevelingsbrief te ondersteunen – en dat hebben zij natuurlijk gedaan.

Ben Mouwes