Communistische verzetsstrijders in Oorlogslevens.nl

21 September 2020 - 13:40

Van ruim duizend oorlogsslachtoffers is informatie over betrokkenheid bij het communistisch verzet toegevoegd aan Oorlogslevens.nl. Bronnen over bijvoorbeeld lidmaatschap van de Communistische Partij van Nederland (CPN) staan daarmee in context van andere bronnen over persoonlijke gebeurtenissen in oorlogstijd, zoals arrestatie en gevangenschap. Voormalig CPN-partijsecretaris Joop IJisberg: “De toevoeging van het CPN-archief aan Oorlogslevens.nl levert een prachtige toegang tot andere bronnen over deze verzetsmensen op”.

Bekijk de namen van omgekomen CPN-leden op oorlogslevens.nl

Eén belangrijke speler uit de ‘ondergrondse’ is de CPN. Hun rol in het verzet was onmiskenbaar en zeer intensief, en die betrokkenheid was niet zonder risico. Veel verzetsstrijders moesten hun inspanningen met hun leven bekopen.

Ontstaan namenlijst
Na de bevrijding ontstond binnen de CPN het idee om een Gedenkboek te maken met daarin de namen, foto’s en gegevens over arrestatie en vervolging van de omgekomen communistische verzetsstrijders. In De Waarheid - het illegale verzets- en partijblad van de CPN - werden oproepen geplaatst voor het toesturen van deze informatie.

Oproep 28 november 1945 'Gedenkboek der Communistische Partij' in De Waarheid

Archief van de CPN
Het Gedenkboek is nooit gepubliceerd, maar de brieven, ingevulde formulieren met hun gegevens en foto’s zijn zorgvuldig bewaard, en later opgeborgen in het CPN-archief dat is ondergebracht bij het IISG. De hieruit voortgekomen documenten en namenlijst van ruim 1000 omgekomen verzetsstrijders zijn binnen een Metamorfoze-project van Netwerk Oorlogsbronnen met het IISG, opnieuw geordend en gecorrigeerd door voorzitter van de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN Joop IJisberg.

De Waarheid
Collectie: Verzetsmuseum Amsterdam