‘De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties’ nu verschenen

01 December 2020 - 16:01

De Burcht, het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging, presenteert de 21e publicatie De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties onder redactie van Rosa Kösters en Wim Eshuis.

De publicatie is verschenen in open access en belicht het ontstaan van vakbondswerk op de werkvloer in de jaren '60, de huidige relatie van vakbonden met de werkvloer en opvattingen over de toekomst van dit vakbondswerk. Daarnaast bevat de publicatie verhalen uit de praktijk van vakbondsbestuurders en kaderleden over 7 typen vakbondswerk op de werkvloer. In De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties bepleiten de eindredacteuren een heroverweging van de positie van de vakbond op de werkvloer.

In deze video vertellen Rosa Kösters en Wim Eshuis meer over de publicatie. 

 

 

De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties