Metamorfoze: Digitalisering verbruikscoöperatie archieven

27 January 2023 - 15:38

In december 2022 is in het kader van het Metamorfoze programma de aanvraag voor de conservering en digitalisering van een groot aantal verbruikscoöperatie archieven goedgekeurd.

De verbruikscoöperatie is een in de negentiende eeuw ontstane specifieke bedrijfsvorm. Omdat veel fabrieksarbeiders moesten werken in erbarmelijke omstandigheden, besloten zij zich te verenigen vanwege lage lonen, hoge prijzen en slechte kwaliteit van levensmiddelen. Door gezamenlijk geld bijeen te brengen was men in staat zelf een winkeltje te beginnen en levensmiddelen in te kopen. De levensmiddelen werden vervolgens aan de leden verkocht tegen een redelijke prijs. In de twintigste eeuw volgde vele fusies, strubbelingen en een faillissement (in 1973) en uiteindelijk is de huidige COOP supermarktketen daarvan het restant. De kern van de aanvraag vormt het archief Collectie archiefmateriaal van voorlopers van Coop Nederland U.A. (ARCH04719) welke op zijn beurt een verzameling van lokale coöperatiearchieven is. De rest van aanvraag bestaat uit het archieven van de zogenaamde Coöperatieve Groothandelsvereeniging 'De Handelskamer' (ARCH00328) en 21 lokale verbruikscoöperaties. Bij elkaar gaat het om 13 meter archief welke de periode van 1882 tot 1973 bestrijkt. Met de digitalisering en conservering is (voorlopig) bedrag van €80.000 gemoeid.

metamorfoze