Publicatie Rusland - land dat anders wil zijn, van Gijs Kessler

09 June 2022 - 11:45

Vandaag verschijnt bij uitgeverij Prometheus het boek Rusland - land dat anders wil zijn van onze senior onderzoeker Gijs Kessler. Het boek is een persoonlijke terugblik op de vijfentwintig jaar moderne Russische geschiedenis die hij van zeer nabij meemaakte. Hij bezocht het land voor het eerst in 1991 en woonde en werkte van 2002 tot 2016 in Moskou.

Na de val van het communisme in 1991 hoopte Rusland vurig eindelijk een ‘normaal’ land te kunnen worden, open naar de rest van de wereld, met een markteconomie en een democratie. Dat lukte maar zeer ten dele, en veel van wat er wel bereikt werd, gaat nu ten gronde. Waarom heeft dertig jaar verandering de Russen niet kunnen brengen wat ze ervan verwachtten? Wat bracht het wel?

In vijf hoofdstukken behandelt Gijs Kessler de belangrijkste veranderingen die Rusland heeft doorgemaakt sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Allereerst is dat de culturele omwenteling die zich in de samenleving voltrok, van een starre en intolerante uniformiteit naar een in essentie pluriforme samenleving met een grote persoonlijke vrijheid. Dat was een radicale breuk met het verleden, maar de echo van de Sovjetsamenleving klonk nog lang door en dat vormt het onderwerp van een apart hoofdstuk. Drie hoofdstukken zijn tot slot gewijd aan de drie hoofdbestanddelen van het hervormingsproces – de overschakeling op een markteconomie, de poging een democratisch bestel op te bouwen en Ruslands opgaan in de wereld na zeventig jaar isolatie.

Werd Rusland ook een ’normaler’ land, zoals men dat in 1991 zo vurig had gehoopt? In dit verslag van een tijdperk maakt Gijs Kessler de balans op.

Gijs Kessler