Rosa Kösters is één van de 12 nieuwe Faces of Science

07 March 2022 - 13:43

Hoe ziet je leven eruit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan in video’s en blogs verslag doen van hun dagelijks werk. Onze collega Rosa Kösters (28) is er daar één van!

Over Faces of Science

FacesofScience.nl geeft bezoekers aan de hand van blogs, filmpjes en artikelen een kijkje in het leven van een onderzoeker. Het doel is promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten en om aan jongeren die staan voor een studiekeuze te laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn. Sinds 2013 hebben 102 promovendi als Faces of Science geblogd over hun leven als wetenschapper. Faces of Science zijn ook regelmatig gast op radio en televisie en geven lezingen op bijvoorbeeld festivals en scholen.

Promovendi kunnen worden voorgedragen voor Faces of Science door leden van de KNAW, leden en alumni van De Jonge Akademie en door NEMO Kennislink. Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink en wordt gefinancierd door Stichting Lira.

De twaalf nieuwe Faces of Science

Annelotte Derkink (27), astronomie, Universiteit van Amsterdam
We vinden ontzettend grote sterren in ons heelal, die veel licht geven en uiteindelijk eindigen in supernova-explosies. Er is één probleem: we weten niet hoe ze ontstaan. Annelotte onderzoekt met gebruik van de grootste telescopen, hoe deze sterren, meer dan acht keer zo groot als onze zon, zich hebben kunnen vormen.
 
Kristel Doreleijers (28), taalkunde, Tilburg University en Meertens Instituut 
Veel taalgebruikers ergeren zich aan ‘taalfouten’ zoals die meisje of een meisje die. Toch komen ze vaak voor. Ook in de Nederlandse dialecten, waaronder de Noord-Brabantse, zien we verschuivingen in de aanduiding van zogenoemd woordgeslacht. Kristel wil deze taalvariatie begrijpen en verklaren door de sociale en grammaticale oorzaken te bestuderen.
 
Kian van der Enden (28), natuurkunde, Technische Universiteit Delft
De computers van de toekomst, kwantumcomputers, zullen veel sneller berekeningen uit kunnen voeren dan elke supercomputer nu. Doordat ze andere computerbits gebruiken, kwantumbits, kunnen deze kwantumcomputers alleen met elkaar communiceren over een speciaal internet, het kwantuminternet. Tussen Delft en Den Haag bouwt Kian ‘s werelds eerste ‘langeafstand kwantuminternet’.
 
Martijn Gösgens (25), netwerkwetenschap, technische wiskunde, Technische Universiteit Eindhoven
Veel netwerken bevatten groepen die onderling nauw verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld vriendengroepen in sociale netwerken of handelsblokken in handelsnetwerken. Kennis over deze groepen helpt bij het begrijpen van het netwerk. Martijns onderzoek richt zich op het ontwikkelen van algoritmes die zulke groepen kunnen vinden in een netwerk.
 
Kayla Green (27), ontwikkelingspsychologie en neurowetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Wat zorgt ervoor dat de één een beter welzijn heeft dan de ander? Welke jongeren worden er bijvoorbeeld harder geraakt door gebeurtenissen zoals de coronacrisis? Kayla onderzoekt de complexe relatie tussen hersenontwikkeling en sociaal-emotioneel gedrag met behulp van MRI-scans, surveys en jongerenparticipatie. Hiermee wil ze het welzijn van kwetsbare jongeren verbeteren.
 
Tycho van der Hoog (28), Area Studies, Afrika-Studiecentrum, Universiteit Leiden
Noord-Korea lijkt een geïsoleerd land, maar onderhoudt in het geheim nauwe banden met Afrikaanse regeringen. Tycho onderzoekt hoe Noord-Korea verschillende Afrikaanse bevrijdingsbewegingen steunde tijdens hun onafhankelijkheidsstrijd in de vorige eeuw. Nu veel van die bewegingen aan de macht zijn wordt die samenwerking voortgezet, ondanks sancties van de Verenigde Naties.
 
Sarai Keestra (24), epidemiologie en kindergeneeskunde, Amsterdam Universitair Medisch Centrum
Hoe beïnvloedt onze leefomgeving in de eerste duizend dagen de gezondheid? Sarais favoriete orgaan is de schildklier, die centraal staat in de energiehuishouding van ons lichaam en belangrijk is voor de hersenontwikkeling. Zij reist door Nederland om bij kinderen blootgesteld aan jodium tijdens de vroege zwangerschap neuropsychologisch onderzoek te verrichten.
 
Rosa Kösters (28), geschiedenis, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Werk is sinds de jaren zeventig ingrijpend veranderd door flexibilisering, robotisering en globalisering. De gevolgen voor werknemers blijven echter onderbelicht. Ondertussen is de bestaanszekerheid van steeds meer mensen in gevaar. Rosa onderzoekt hoe werkenden zelf en de vakbonden zich aanpasten aan deze veranderingen.
 
Patricia Kret (28), oude geschiedenis, Universiteit Leiden
In de Grieks-Romeinse wereld werden amuletten gebruikt. Met behulp van een halsketting of een beeldje bij de deur hoopte men de hulp van goddelijke machten bij genezing of bescherming te verkrijgen. Het christendom slaagde er niet in dit specifieke gebruik van objecten uit te roeien. Patricia onderzoekt waarom mensen bleven kiezen voor amuletten.
 
Anne-Mieke Thieme (26), taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam
Veel kinderen in Nederland groeien meertalig op. Op de opvang komen jonge kinderen met verschillende taalachtergronden samen. Anne-Mieke onderzoekt wat die meertaligheid betekent voor de manier waarop kinderen contact met elkaar maken en samen spelen, zodat we ze daarin beter kunnen ondersteunen. Door met elkaar te spelen ontwikkelen kinderen namelijk belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool.
 
Junus van der Wal (30), psychiatrie, sociale geneeskunde, Universiteit van Amsterdam (Centre for Urban Mental Health)
De stad is een plek van wonderlijke tegenstellingen: aantrekkelijk vanwege keuzemogelijkheden op het gebied van werk en cultuur, maar ook stressvol door sociale ongelijkheid en discriminatie, onveiligheid, krappe behuizing en lawaai. Wat maakt, in zo’n complexe omgeving, sommige stadsbewoners vatbaarder voor een depressie dan anderen? En nog belangrijker: hoe kunnen we hen het best helpen?
 
Rick van Well (27), politicologie, Universiteit Leiden
In een democratie bieden oppositiepartijen kiezers een alternatief. Rick onderzoekt hoe verschillend oppositie- en regeringspartijen zich daadwerkelijk in het parlement gedragen. Daarvoor analyseert hij parlementaire stukken en spreekt hij met politici. Wanneer werken oppositie en regering samen en wanneer zoeken zij de confrontatie met elkaar op?

FoS