NEHA tijdschriften

Het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA) heeft vanaf de oprichting in 1914 tot 2003 diverse jaarboeken en andere periodieken uitgegeven. Al deze uitgaven zijn gedigitaliseerd in het kader van het 100-jarig bestaan (1914-2014) en via de inhoudsopgaven hieronder te vinden. Het gaat om ruim 800 artikelen en 1.200 recensies, kronieken en verslagen. Alles bij elkaar ruim 30.000 doorzoekbare pagina’s.

NEHA-Jaarboek

Het Economisch-Historisch Jaarboek was een uitgave van de vereniging het NEHA. Het eerste jaarboek verscheen in 1915 en is sindsdien in onregelmatige afstanden verschenen tot en met 2003.
Het jaarboek verscheen onder de volgende titels:

Economisch-historisch jaarboek

Vanaf 1915 verschijnt het Economisch-Historisch Jaarboek als verenigingsorgaan van het NEHA. Vanwege het groen linnen omslag met goudopdruk kreeg dit jaarboek in de wandeling als snel de bijnaam het ‘Groene jaarboek’. Dit jaarboek verscheen eerst jaarlijks, daarna onregelmatig.

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek

Met de naamsverandering vanaf deel 33 (1970/1971) wilde de redactie van het NEHA jaarboek tot uitdrukking brengen "dat de inhoud van het Jaarboek ruimer is dan de vroegere titel deed vermoeden".

NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis

In 1994 zijn het Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek en het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek samengesmolten tot het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis.

NEHA-Bulletin

Met (historiografische) bijdragen, boekbesprekingen, literatuursignaleringen en kronieken in een twee maal per jaar verschijnend bulletin beoogde het NEHA leden te informeren over actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Het NEHA-Bulletin vervulde daarmee een complementaire functie ten opzichte van het jaarboek.

Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek

Doel van dit jaarboek (in de wandeling aangeduid als het blauwe jaarboek) was het bieden van een publicatieplatform voor onderzoek naar de geschiedenis van de techniek en bedrijfsgeschiedenis in ruime zin.

Economic and Social History in the Netherlands

Doel van deze Engelstalige reeks was "improving the international exchange of research on Dutch economic and social history in its broadest sense, including the history of its former colonies. (…) The journal will report the results of research carried out by Dutch scholars which have an explicit link to the international debates in economic and social history […]."