Volkskrant IISG Geschiedenisprijs 2018

07 December 2018 - 13:34

De Volkskrant-IISG Geschiedenisprijs 2018, de prijs voor de beste MA-scriptie voor geschiedenis, is op 6 december 2018 uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.

De winnende scriptie is van:

Aimée Plukker, Roman Holiday. The Marshall Plan, American tourism to Rome, and the creation of the West (1947-1957). Masterscriptie Geschiedenis. Universiteit van Amsterdam

Volkskrant IISG Geschiedenisprijs 2018 | Foto: Wim van der Vlugt

Interview met de winnares in de Volkskrant

Plukker biedt een transnationale kijk op het ontstaan van massatoerisme, waarbij zij fijntjes laat zien welke verhalen er wel, en welke verhalen er juist niet over Rome verteld worden. Op maandag 10 december verschijnt het interview dat George Van Hal met Aimée Plukker over haar scriptie hield in de Wetenschapsbijlage van De Volkskrant.

Uit het juryrapport

We weten natuurlijk allemaal dat alle wegen naar Rome leiden, maar dankzij Aimée Plukker weten we ook dat deze in de jaren 1950 vooral bereden werden door jonge Amerikaanse toeristen. Aimée dook in allerlei archieven en onderzocht tijdschriften, films en folders om de ideologie achter het opkomende Amerikaanse massatoerisme en de adoratie van Rome als bron van ‘onze’ beschaving te ontrafelen. Politiek toerisme, consumentisme en een selectief historisch geheugen bleken machtige wapens om een nieuwe Amerikaanse identiteit als beschermer en redder van de wereld te creëren.

Volkskrant IISG Geschiedenisprijs 2018 | overhandiging| Foto: Wim van der Vlugt
Volkskrant IISG Geschiedenisprijs 2018 | sprekers | Foto: Wim van der Vlugt
Volkskrant IISG Geschiedenisprijs 2018 | winnaars en sprekers | Foto: Wim van der Vlugt
Volkskrant IISG Geschiedenisprijs 2018 | presentator | Foto: Wim van der Vlugt

Drie uitstekende kandidaten

Op de derde plaats is geëindigd Isabel Casteels met De wereld in Enkhuizen. Zij oogstte lof van de jury voor haar dappere poging Enkhuizen tot centrum van de vroegmoderne wereld te maken.

Eva van Kemenade, De stad als theater. Carnaval, mei-vieringen en ezelparades in zestiende- en vroeg zeventiende eeuws Lyon: een machtsspel tussen boekdrukkers, stad en staat, is geëindigd op de tweede plaats.

Eva van Kemenade doet iets bijzonders in haar scriptie waar velen anderen vaak niet eens aan durven te beginnen. Los van het feit dat er vrij weinig bekend was over vroegmodern carnaval en straattheater in Lyon, stort zij zich vooral in een klassiek historiografisch debat en neemt ook stelling in dat debat.  

De uitreiking

Ter gelegenheid van de uitreiking heeft het IISG een mooie avond op het instituut georganiseerd. De presentatie was in handen van George van Hal, wetenschapsjournalist van de Volkskrant (links op de foto). Marielle Hageman en Simone van der Vlugt verzorgden allebei een lezing over hun nieuwste werk, beide met als onderwerp een Bicker (foto midden). Daarna presenteerden de drie genomineerden hun scriptie. Voorzitter van de jury, Jouke Turpijn, sprak het juryrapport uit en overhandigde de cheque van 1500 euro aan Aiméé Plukker.

Over De Volkskrant-IISG Scriptieprijs

De Scriptieprijs is een initiatief van het IISG en De Volkskrant. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste MA-scriptie, aan een Nederlandse universiteit geschreven, op het gebied van de nationale of internationale geschiedenis. Het IISG stelt een geldprijs van €1500 beschikbaar voor de winnende scriptie.

Foto's: Wim van der Vlugt