Thijs van Leeuwen

02 November 2018 - 14:00

Senior Staff Member Public Services
Senior medewerker Publieksdiensten

For all questions concerning (use of) the collections: ask@iisg.nl
For all questions concerning digitizing the collections: repro@iisg.nl

Voor alle vragen over (gebruik van) de collecties: vraag@iisg.nl
Voor alle vragen m.b.t. (het laten maken van) digitale reproducties van de collecties: repro@iisg.nl

Photograph of Thijs van Leeuwen
Photo by Monique Kooijmans