My Life's Battles

23 March 2015 - 16:20
Gevochten, dat  heeft Will Thorne zeker,  niet alleen om te overleven maar ook als vakbondsman. Dit boek, een van de eerste echte autobiografieën vanuit het perspectief van iemand afkomstig uit de arbeidersklasse, beschrijft het leven en werken van Will Thorne. Feiten uit het  veelbewogen leven van Thorne,  die soms spannender zijn dan fictie.

William James Thorne zoals hij voluit heet, geboren in 1857,  begon al op 6 jarige leeftijd te werken in een spinnerij en maakte werkdagen van 12 uur. In 1882, verhuisde Thorne naar Londen waar hij emplooi vond in de gasfabriek, hij werd lid van de Social Democratic Federation (SDF) en klom op tot afdelingssecretaris. Slecht geschoold als hij was, verbeterde hij zijn leesvaardigheid met de hulp van de jongste dochter van Karl Marx, Eleanor.

Eleanor Marx verbeterde niet alleen zijn leesvaardigheid maar ook zijn zelfvertrouwen, wat hem uiteindelijke maakte tot een van de beste speakers van de SDF. Mede door zijn welsprekendheid slaagde hij erin om op 31 maart 1889,  800 arbeiders over te halen lid te worden van de Gaswerkersbond. Deze bond vocht voor een 6 daagse werkweek van 8 uur per dag.

Uiteindelijk klom hij op tot lid van het Engelse parlement en bleef dat gedurende bijna 40 jaar. Thorne was een man van de barricades en bittere stakingen en heeft heel veel bijgedragen aan de opkomst van het Britse socialisme en de arbeidersbeweging. Hij overleed op 2 januari 1946 op 89 jarige leeftijd.

De samenstellers van dit boek hebben voor hun research o.a. gebruik gemaakt van de Eleanor Marx archieven en van de Archieven van de gasworkers, die bij het IISG zijn ondergebracht.

IISH Collections | Bookblog | Wil Thorne