Boekblog

IISH Collections | Collectie blog | Gijs Kessler

Boekblog

Het Groot Stakersboek - Sjaak van der Velden

Het Groot Stakers Boek

13 januari 2020 10:14

Vandaag verschijnt Het Groot Stakers Boek van Sjaak van der Velden. 

In dit overzichtswerk is een keur aan beeldmateriaal bijeengebracht rond de mannen en vrouwen die gedurende de afgelopen zes eeuwen in Nederland hun werk neerlegden in de hoop op een beter leven. De oudst bekende staking vond plaats in 1372 in de Leidse lakenindustrie en de laatste misschien wel gisteren. Van alle ruim zestienduizend stakingen die in ons land hebben plaatsgevonden geeft Het Groot Stakers Boek een nog nooit eerder gemaakt selectie in woord in beeld.

IISH Collections | Book blog | Bart Lankester - Photo by Prometheus Uitgevers

Kom vrouwen, aangepakt!

29 november 2017 14:55

Trien de Haan-Zwagerman (1891-1986) groeide in de jaren 20 uit tot een vooraanstaande vrouw in de linkse beweging in Nederland. Bart Lankester schreef haar biografie.

IISH Collections | Collectie blog | Gijs Kessler

Biografie Jan Schaefer

14 april 2017 15:06

In geouwehoer kun je niet wonen. Het leven van Jan Schaefer van Louis Hoeks is heerlijk om te lezen. Dat kan ook bijna niet anders met een verhaal van een bolle Amsterdamse banketbakker die aan alles lak heeft en toch doordringt in Haagse hogere kringen.

IISH Collections | Book Blog | Raymond B. Craib

José Domingo Gómez Rojas

7 december 2016 15:19

Op het eerste gezicht is Raymond Craib's The Cry of the Renegade, Politics and Poetry in Interwar Chile een biografie van de anarchistische dichter José Domingo Gómez Rojas (1896-1920).

IISH Collections | Book blog | Élisée Reclus - Photo by IISH

Elisée Reclus

6 december 2016 15:42

Elisée Reclus (1830-1905) was op veel terreinen zijn tijd ver vooruit: hij was de eerste beoefenaar van het vak sociale geografie, geldt als een van de grondleggers van naturisme en vegetarisme, liep voorop bij de Commune van Parijs (1870) en propageerde de wereldtaal Esperanto. 

IISH Collections | Book blog | Johan van Hell - Design for 1 may celebration in Olympic Stadium Amsterdam (1930)

Johan van Hell

1 november 2016 16:45

Johan van Hell (1889-1952) was een veelzijdig man. Behalve beeldend kunstenaar was hij klarinettist en hoboist, en niet de minste. 

IISH Collections | Book blog | Jos van Dijk

Ondanks hun dappere rol in het verzet...

10 oktober 2016 17:02

'Ondanks hun dappere rol in het verzet' kwamen Nederlandse communisten in de Koude Oorlog al snel in een isolement terecht. Hun werd verweten dat zij klakkeloze Ruslandvolgers waren en een totalitair, ondemocratisch bewind verdedigden.

IISH Collections | Bookblog | Rob van Gennep - Photo by Atlas Contact

Rob van Gennep, uitgever

6 september 2016 13:56

Rob van Gennep was de uitgever van en voor links Nederland in de jaren '70. Geke van der Wal heeft nu zijn biografie geschreven.

IISH Collections | Bookblog | Carolin Kosuch - Photo by Vandenhoeck & Ruprecht

Gustav Landauer en geestverwanten

21 december 2015 14:26

Missratene Söhne. Anarchismus und Sprachkritik im Fin de Siècle van Carolin Kosuch is een triple-biografie van drie bevriende Joodse 'rebellen' rond de vorige eeuwwisseling, Gustav Landauer, Erich Mühsam en Fritz Mauthner.

IISH Collections | Bookblog | Tity de Vries

Biografie Sal Tas (1905-1976)

17 november 2015 11:30

Een onwrikbaar geloof in zijn gelijk is de titel die Tity de Vries aan haar biografie van de linkse journalist Sal Tas gaf. Behalve een afgewogen biografie van een gedrevene is het een fraaie geschiedenis van versplinterend links en van journalistiek Nederland voor en na de oorlog.

IISH Collections | Bookblog | Marijke C. Pette

Pette Cacao en Chocolade, een Zaans familiebedrijf

4 november 2015 11:54

Een boek om van te smullen, zo mooi uitgegeven is Pette Cacao en Chocolade, Een Zaans familiebedrijf in roerige tijden, door Marijke C. Pette, zojuist verschenen bij uitgeverij Kemper Conseil

IISH Collections | Bookblog | Louise Michel

Louise Michel - Mémoires Inédits

5 oktober 2015 12:13

Louise Michel, icoon van de Commune van Parijs, publiceerde in 1886 haar memoires in boekvorm. 'Deel 1' stond op de cover van deze Mémoires de Louise Michel, écrits par lui-même (Parijs, F. Roy, 1886). Op deel 2 heeft het publiek honderd en dertig jaar moeten wachten, maar nu is het zo dan ver!