Pette Cacao en Chocolade, een Zaans familiebedrijf

04 November 2015 - 11:54

Een boek om van te smullen, zo mooi uitgegeven is Pette Cacao en Chocolade, Een Zaans familiebedrijf in roerige tijden, door Marijke C. Pette, zojuist verschenen bij uitgeverij Kemper Conseil

Het is een bedrijfgeschiedenis van de firma J. Pette/ Stoomchocoladefabriek De Arend in Wormerveer, die in 1887 werd opgericht. De kleine Zaanse chocoladefabrikant overleefde de concurrentie met de groten als Verkade uiteindelijk niet en ging in 1937 failliet.

Het personeel van Pette bestond in de jaren '30 vooral uit meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 jaar uit Amsterdam, die met een speciale trein naar hun werkplek werden vervoerd om de 'gewone' per trein reizende burgers niet te ontrieven. Want de meisjes hadden niet zo'n goede naam.

In 1936 staakten de 'meisjes van Pette' omdat de directie van plan was hun loon te verlagen met vijftien procent. Het is de vraag of dit bijdroeg tot het uiteindelijke faillissement, dat kort daarop volgde.

Bladerend in dit prachtige boek komt men nog veel andere interessante dingen aan de weet. Bijvoorbeeld dat de chocoladeflik  in 1745 bedacht is door de Amsterdammer Caspar Flick.  Of dat koningin Wilhelmina diverse voorwaarden stelde aan het predikaat 'hofleverancier'. De hofleverancier moest ook een goede werkgever zijn:  'ook zal overwogen worden of de aanvrager als mens en als burger de gunst waardig is, zich humaan voor zijne ondergeschikten betoont, voor hunne toekomst zorgt en zich verdienstelijk maakt voor onze handel en nijverheid.'

De auteur deed onderzoek in de bibliotheek van het IISG, onder meer in de collectie vakbondsperiodieken en het archief van de Algemene Werkgeversvereniging.

IISH Collections | Bookblog | Marijke C. Pette